Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-005
93
54
Cmentarz znajduje się przy drodze Gorlice – Moszczenica w przysiółku Garbacz. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony od wschodu niskim płotem z żelaznych sztachet, a z pozostałych stron murem kamiennym. Na wprost wejścia, w zachodnim ogrodzeniu, znajduje się trójkątna ściana pomnikowa z betonowym krzyżem. Na pomniku znajduje się wnęka po tablicy inskrypcyjnej. Mogiły rozmieszczone są w dwóch równoległych rzędach. Występują tu nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z tarczą na skrzyżowaniu ramion,
–żeliwnych krzyży lotaryńskich z wieńcem laurowym,
– betonowych, zakończonych trójkątnie stel z żeliwną tablicą imienną.
 
W 14 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 43 z niemieckiej i 28 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 39.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 480-482.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 169.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 96.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MALARZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BILD KARL MUSKETIER Немецкая армия
NOACK REINHOLD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PIEL [PIEHL] HERMANN PIONIER Немецкая армия
ALMUS WILHELM ERATZ RESERVIST Немецкая армия
BETHKE AUGUST ERATZ RESERVIST Немецкая армия
BUCKER WALTER ERATZ RESERVIST Немецкая армия
MITTAG WILHELM ERATZ RESERVIST Немецкая армия
PREUSS MARTIN ERATZ RESERVIST Немецкая армия
WEILANDT EWALD ERATZ RESERVIST Немецкая армия
MÜLLER MAX UNTEROFFIZIER Немецкая армия
JETTKANT FRITZ GEFREITER Немецкая армия
DRZEWIECKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BAGINSKI PAUL LANDWEHRMANN Немецкая армия
BECKER WALTER VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
KMOCH WALTER UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BÖHM EMIL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
DAHL PAUL GEFREITER Немецкая армия
RAGOWSKI [ROGOWSKI] RICHARD GEFREITER Немецкая армия
PRZYBYCZ [PRZYBYSZ] MICHAEL LANDWEHRMANN Немецкая армия
BOTZKI AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
LINNENBAUM FELIX Немецкая армия
PFENNIG OTTO Немецкая армия
LEHNINGK WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
NEUSCHÜTZ HANS MUSKETIER Немецкая армия
TEICHERT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
HOFFMANN GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
KOSCHAN REINHOLD MUSKETIER Немецкая армия
LEHMANN RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHILLER MAX MUSKETIER Немецкая армия
MÜLLER HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
KNABE BERNHARD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
JOST KARL MUSKETIER Немецкая армия
JURAJČAK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
TEICHMANN WILHELM ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
EBNER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIMA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HORAK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
THRAMS OTTO MUSKETIER Немецкая армия
WARNKE KLEMENS MUSKETIER Немецкая армия
WENZEL HANS MUSKETIER Немецкая армия
PIECH PAUL MUSKETIER Немецкая армия
KOPTO AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
BUNTROCK REINHOLD WILLY RESERVIST Немецкая армия
VOREITER WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
FÖRSTER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
HERMANN OTTO PIONIER Немецкая армия
SELLWIG FRITZ PIONIER Немецкая армия
FREITAG LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUNNER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖLLNER FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
GANSEL ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHNA RUDOLF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 11
Русская армия 28