War graves
in Małopolska
1201010-009
424
314
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczona od strony południowo-zachodniej balustradą na kamiennym murze, od strony północno-zachodniej kamiennym murem ze słupami wystającymi ponad koronę muru, a z pozostałych stron kamiennym murem. Ogrodzenie jest dostosowane uskokami do nachylenia terenu w kierunku północno-wschodnim, od strony zewnętrznej na niektórych odcinkach podparte betonowymi przyporami. Wejście boczne, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi, ażurowymi wrotami, zdobionymi motywem krzyża maltańskiego, znajduje się od północnej strony cmentarza. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane w linii południowo-wschodniego ogrodzenia i poprzedzone schodami.

Głównym akcent architektoniczny to masywny kamienny krzyż osadzony w linii południowo-wschodniego ogrodzenia, umieszczony na postumencie. We wnęce pod krzyżem wmurowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Anioła Śmierci z mieczem. W linii północno-zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona krzyżem łacińskim ściana pomnikowa z tablicą inskrypcyjną.

Groby są rozmieszczone w rzędach wzdłuż ogrodzenia oraz w 9 rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza.
Pod pomnikiem znajduje się kwatera oficerska z betonowym obramowaniem i 4 nagrobkami w formie kamiennych krzyży maltańskich z tarczą zawierającą inskrypcję na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu występują nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach łacińskich i lotaryńskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami.

W północnej części cmentarza od strony wejścia bocznego znajdują się trzy ziemne mogiły z betonowym obramowaniem, w których spoczywa lotnik i dwaj żołnierze Wojska Polskiego z września 1939 r.. Oznaczone są betonowymi krzyżami z czarną prostokątną tabliczką imienną na skrzyżowaniu ramion.

W 96 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 398 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 4 z niemieckiej, 17 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. We wrześniu 1939 r. pochowano tu lotnika Franciszka Dubiela, porucznika 24 Pułku Ułanów, zmarłego z ran odniesionych w boju pod Kasiną Wielką Zygmunta Bukrabę, strzelca Józefa Grabowskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 483-645 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 346-347.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie w województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 57.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 160-166.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 340-341.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 47-48.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85-86.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
Surname Forename Rank Military formation  
BUKRABA ZYGMUNT PORUCZNIK Polish Army
GRABOWSKI JÓZEF STRZELEC Polish Army
DUBIEL FRANCISZEK SZEREGOWIEC [KAPRAL PODCHORĄŻY] Polish Army
BORZYCKI LADISLAUS GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOWATY JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
SCHATZER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAMPERT [LAMPART] LANGTHALER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REHAK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOHACZ LUKAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRĘBALA STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜHL RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPOLAR Austro-Hungarian Army
KAMINSKI JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
ZAWADIL RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JÄGER MAX KORPORAL Austro-Hungarian Army
ŠPOLC JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MILLER ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ONDRAČEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLEINER RICHARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOMNICKI ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAROCH [MAROH] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WUSAC [WUSACZ] ALEKSY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOLF FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
LANC EDUARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAKIMIEC NIKOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRISCHMANN RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TKACZYK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KROCHMATNY [KROCHMATNYJ] IVAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TREFIL ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
HEGER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIECH JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GLATZ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHALCZYK WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZERBANIUK DEMETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAAS EMIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WOSNIAK DANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RENNER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KARHUT [KARKUL] DYMITR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HÖHLE LEOPOLD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRAUN NORBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JAWORSKI STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PICHLER ALOIS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
PAWELISCH JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZYPERŁO MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BORUFKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZAJDEL VIKTOR LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
SCHMIERL [SCHMIERZ] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FÖRÖKA SEBASTIAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OSTRUSZKA KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALCHMAYER JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FAGAT ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RICHTER ANTON LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
MAŃKOWSKI THADDÄUS RESERVIST ULAN Austro-Hungarian Army
SOBAKOW OFFIZIER DRAGONER Russian Army
JAKIMOW JEFIM INFANTERIST Russian Army
BOJKO PROFIM INFANTERIST Russian Army
RABAKOW OFFIZIER [DRAGONER] Russian Army
WARŁONOW SEDRAK Russian Army
SZCZEPANOW WLADIMIR INFANTERIST Russian Army
NIEBASTOJ MAKARY INFANTERIST Russian Army
KULIG DAVID INFANTERIST Russian Army
KOBZAR LUKAS INFANTERIST Russian Army
POLJANIN SIMON Russian Army
DOWBISZ AFANASIJ INFANTERIST Russian Army
BICZUK THEODOR INFANTERIST Russian Army
SEITEL [SEITL] JOHANN RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KL FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
KOSYK [KOSZYK] WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAPFER FLORIAN RESERVIST TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
POCZĄTEK MARTIN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
KMIECIK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GERATOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
FRĄCZEK FRANZ LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
MOSKAL JOSEF LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
MIZERA PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLIER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KROL KASIMIR LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
GIERKA JOHANN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
PRZEWODZKI ADALBERT CIVIL ARBEITER Austro-Hungarian Army
CISLO STANISLAUS LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
UZNANSKI [UŻAŃSKI] SEBASTIAN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
NIZINSKI EDUARD LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
PORZYCKI ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAZIK JOSEF LANDSTURMANN NFANTERIST Austro-Hungarian Army
SUROWIEC JOHANN LANDSTURMANN Austro-Hungarian Army
LERCH RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
JOJCZYK [JAJCZYK] JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRZUSZEK STANISLAUS LANDSTURMMAN Austro-Hungarian Army
SCHERER JOSEF RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KRATOCHWIL FRANZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LITWINIUK WASYL KORPORAL Austro-Hungarian Army
WOLOSZYN MICHAEL KORPOLAR TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
FRYK JARKO [JURKO] HORNIST Austro-Hungarian Army
FAJFROWICZ MARTIN ERSATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BELEJ DEMETER HORNIST Austro-Hungarian Army
WAWRZYKIEWICZ MARTIN GEFREITER Austro-Hungarian Army
DYNAK [DEJNAK] JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RABIARZ PETER RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIECA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOCZEK LUDWIG LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
PITORAK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRZOSKA [BRZOZKA] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA ANDREAS LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
DUBIEL JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
RACZEK JOHANN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
ZEMCZAK JOHANN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
CIUK WASYL LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
PIENCZAK KARL GEFREITER Austro-Hungarian Army
MERENA THEODOR LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
PACANA JOSEF LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
MIĘTUS IGNATZ LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
GRZYBEK VALENTIN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
TUNIKOWSKI ALEXANDER OBERWAFFENMEISTER Austro-Hungarian Army
MOSOŃ JOSEF STALLKNECHT Austro-Hungarian Army
KUTA JOHANN CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
CICHAŃSKI KONSTANTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MANUSZKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WASKO JOSEF WEHRMANN German army
BUSSE KARL KANONIER German army
BORMANN FRITZ
BRÜSEMANN KLAUS KANONIER German army
LUDWIG ALFRED STABSFELDWEBEL Austro-Hungarian Army
SCHOLZ RUDOLF OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
TITZ LEUTNANT IN DER RESERVE RESERVIST Austro-Hungarian Army
MUNKASSY BÉLA Austro-Hungarian Army
WALDSTEIN ANTON FELDWEBEL JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHUH ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAUR EDUARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FEDENKO WASYL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STURM RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MICHALY PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FUKSA JOHANN LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BENTELE GOTFRIED LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
AGOSTINI FERNANDO LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DANLER KARL HORNIST Austro-Hungarian Army
KOPP JOSEF ANTON LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LECHNER MATHIAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEIDL PETER ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOPFGARTNER THOMAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RINDLER PETER PAUL LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STÖGER [ PTEGER] JOHANN ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WINKLER MATHIAS LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WOLF WENZEL ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
URBAN FELIX LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUCHNER ANDREAS Austro-Hungarian Army
CEJNA FRANZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HERZOG SIMON ERSATZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOTTER FRANZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RUSIANOWSKI KARL GEFREITER Austro-Hungarian Army
WÁSLIK VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WEISENBÖCK KONRAD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
SAWKO ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEETHALER JOHANN LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
HUCZKO MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FARKAS ALEXANDER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PANER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEDNARCZYK GREGOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMICA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NIEMIEC ALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAROSAN JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LENGYEL ISTVÁN ERSATZ HONVED Austro-Hungarian Army
FIERAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PATOKI SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
TREBO FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOMSA WLADIMIR JÄGER Austro-Hungarian Army
HABÖCK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VORPAT ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ABRUDAN JOSEF HUSAR Austro-Hungarian Army
BARTLI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLEČEK ANTON INFANTERIST TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
LUCKÓW PAUL KANONIER Austro-Hungarian Army
LERECZKO MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HRYNCZYSZYN [HONPYCZYSZYN] WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FREJ TYMKÓW INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAŁYK MICHAJLO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZASCTEŁKO JOHANN ULAN Austro-Hungarian Army
ČECH ANTON LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEMKÓW NIKOLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WARZNY THOMAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CZECH GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MEGYERI JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
BORT [BART] GIUSEPPE EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Austro-Hungarian Army
HOFER JOSEF LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRIEDL JAKOB KANONIER Austro-Hungarian Army
ATZLER RUDOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Austro-Hungarian Army
LEITNER JOSEF ERSATZ-KANONIER Austro-Hungarian Army
KREUTMAYER LEOPOLD KANONIER Austro-Hungarian Army
PARESO JÁNOS FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
KRISTLER PETRO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WINDHAGER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HALAT JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JORI LUIGI LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TICHY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACHALA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KREPELA ANTON FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
TICKER FRANZ LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZÖCKE STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HRICZUK GEORG HONVED Austro-Hungarian Army
KERN JOHANN ERSATZ KANONIER Austro-Hungarian Army
MIARKA ADALBERT Austro-Hungarian Army
GUSSWALD JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MYRONIUK WLADIMIR KANONIER Austro-Hungarian Army
HAPPACHER ALOIS KANONIER Austro-Hungarian Army
HUBICKI ANDREAS LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
VÖLKER STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GERYK JOHANN RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
MŁOT ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOMAREK [KOMACEK] JOSEF Austro-Hungarian Army
SCHINDLER ANTON KANONIER Austro-Hungarian Army
BURYAN RUDOLF OBERJÄGER Austro-Hungarian Army
FALUSI FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NEMET JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STALTNER JOSEF LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
SKIBA JOHANN LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
RUMETSCHOFER GEORG SAPPEUR Austro-Hungarian Army
BEDNARCZYK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOYER ANTON SAPPEUR Austro-Hungarian Army
BOGNAR VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZABRACZKI FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BIŁYJ PETER SAPPEUR Austro-Hungarian Army
ANGERER KARL SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SEYDL VIKTOR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BELDYGAR ANTON EINJÄHRIGER\ FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
HEJCMANN FRANZ TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
KÁDÁR MICHAEL RESERVIST TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
ANDONY MARKO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POCKER JULIUS KANONIER Austro-Hungarian Army
MÉHES JOHANN RESERVIST TRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
GINTL MICHAEL LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
TÓTH FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
MACH LUDWIG R.KPL.TIT.ZGSF. Austro-Hungarian Army
MENTEL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PECK FRANZ TAMBOUR Austro-Hungarian Army
FULESI STEFAN INFANTERIST TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MACZEJKO CYRILL LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
KOVÁCS JOSEF PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
CHOCHOŁ JOHANN RESERVISTTRAINSOLDAT Austro-Hungarian Army
WOŹNY ANTON CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
STRBÁK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SNOPEK MICHAEL CIVIL-KUTSCHER Austro-Hungarian Army
JAKUBECZ MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOCKINGER KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
SZLEZAK ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WISZNIOWSKI PAUL SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
DERVARICS ISTVÁN HONVED HUSAR Austro-Hungarian Army
OLDRICH JOSEF WACHTM. II KL. Austro-Hungarian Army
BUBEN FRANZ F. POST. SCHAFF Austro-Hungarian Army
KACZOR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MACYNA JOSEF CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
KREMPLER JOHANN ERSATZ SANITÄTSSOLDAT Austro-Hungarian Army
WEIGEL [WEIGL] THOMAS JÄGER Austro-Hungarian Army
GAWLIŃSKI ADAM OBERAUFSEHER Austro-Hungarian Army
FÜRTÖS LADISLAUS RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WASYŁKÓW STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOŚCIW BASILIUS RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OHNER ANTON FEUERWERKER Austro-Hungarian Army
RYBICKI INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOJCAŁOW DAMIAN INFANTERIST Russian Army
PETRENKO MICHAEL INFANTERIST Russian Army
MITYKOW GENDARMERIE Russian Army
MAGROT WASIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HERMAKOWSKI IWANOWICZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÜLLNER JOSEF LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
FARKAS GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAŁEK ANDREAS LANSTURMMANN Austro-Hungarian Army
MARO JÁNOS HUSAR Austro-Hungarian Army
BORUCKI SIMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BÖCK WALTER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TENBER FRANZ LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
GÓRA FRANZ CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
NAGABER KARL SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SANDOR ALEXANDER KORPOLAR Austro-Hungarian Army
JÓSENKÓW MICHAEL ERSATZ-INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KULIK [KALIKA] PETER RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUGOWY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAROLCZUK [KURELAK] STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAŚKOW IWAN ERSATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZCZECH JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WIACZEK GREGOR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RUTYBA JAKOB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CZYCZ JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRYCZAK WASIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PIKULSKI STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOLYK JAKOB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUCALUK STEFAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WASYLYSZYN DANILO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SANKOWSKI JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DEMKIW IWAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RYDZAN [RYDROŃ] MARTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIEŚLA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROMAŃSKI KASIMIR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JUSZCZYK SZCZEPAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUMANN JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KURBEŁO WOJCIECH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLUS MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRANKE KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLIMES JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUKLEWICZ MARTIN KORPORAL Austro-Hungarian Army
PETRASEK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REINER SELIG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUGUT VON HENKEL CHASKEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LIGEZA LADISLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHWAJA MATHEUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUMENCZAK ZACHARKO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KEDZIOR JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAWLOWICZ BLASIUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LESNIAK JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ADAMCZYK ADAM SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NAZAREWICZ DYMITR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PATYK MARTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ISKRA JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NOWAK STANISLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BISKUP ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TURUJUSZ MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MALIPA CLEMENT LANDSSCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
1
German army 1
Russian Army 2
Austro-Hungarian Army 106