Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201010-009
424
314
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczona od strony południowo-zachodniej balustradą na kamiennym murze, od strony północno-zachodniej kamiennym murem ze słupami wystającymi ponad koronę muru, a z pozostałych stron kamiennym murem. Ogrodzenie jest dostosowane uskokami do nachylenia terenu w kierunku północno-wschodnim, od strony zewnętrznej na niektórych odcinkach podparte betonowymi przyporami. Wejście boczne, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi, ażurowymi wrotami, zdobionymi motywem krzyża maltańskiego, znajduje się od północnej strony cmentarza. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane w linii południowo-wschodniego ogrodzenia i poprzedzone schodami.

Głównym akcent architektoniczny to masywny kamienny krzyż osadzony w linii południowo-wschodniego ogrodzenia, umieszczony na postumencie. We wnęce pod krzyżem wmurowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Anioła Śmierci z mieczem. W linii północno-zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona krzyżem łacińskim ściana pomnikowa z tablicą inskrypcyjną.

Groby są rozmieszczone w rzędach wzdłuż ogrodzenia oraz w 9 rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza.
Pod pomnikiem znajduje się kwatera oficerska z betonowym obramowaniem i 4 nagrobkami w formie kamiennych krzyży maltańskich z tarczą zawierającą inskrypcję na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu występują nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach łacińskich i lotaryńskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami.

W północnej części cmentarza od strony wejścia bocznego znajdują się trzy ziemne mogiły z betonowym obramowaniem, w których spoczywa lotnik i dwaj żołnierze Wojska Polskiego z września 1939 r.. Oznaczone są betonowymi krzyżami z czarną prostokątną tabliczką imienną na skrzyżowaniu ramion.

W 96 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 398 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 4 z niemieckiej, 17 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. We wrześniu 1939 r. pochowano tu lotnika Franciszka Dubiela, porucznika 24 Pułku Ułanów, zmarłego z ran odniesionych w boju pod Kasiną Wielką Zygmunta Bukrabę, strzelca Józefa Grabowskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 483-645 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 346-347.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie w województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 57.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 160-166.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 340-341.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 47-48.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85-86.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BUKRABA ZYGMUNT PORUCZNIK Wojsko Polskie
GRABOWSKI JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
DUBIEL FRANCISZEK SZEREGOWIEC [KAPRAL PODCHORĄŻY] Wojsko Polskie
BORZYCKI LADISLAUS GEFREITER Armia austro-węgierska
KOWATY JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
SCHATZER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAMPERT [LAMPART] LANGTHALER INFANTERIST Armia austro-węgierska
REHAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOHACZ LUKAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRĘBALA STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜHL RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPOLAR Armia austro-węgierska
KAMINSKI JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
ZAWADIL RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
JÄGER MAX KORPORAL Armia austro-węgierska
ŠPOLC JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MILLER ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
ONDRAČEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLEINER RICHARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOMNICKI ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAROCH [MAROH] FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WUSAC [WUSACZ] ALEKSY INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOLF FRANZ KANONIER Armia austro-węgierska
LANC EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAKIMIEC NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRISCHMANN RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TKACZYK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KROCHMATNY [KROCHMATNYJ] IVAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TREFIL ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
HEGER INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIECH JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GLATZ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHALCZYK WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZERBANIUK DEMETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAAS EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOSNIAK DANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
RENNER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARHUT [KARKUL] DYMITR INFANTERIST Armia austro-węgierska
HÖHLE LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRAUN NORBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAWORSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PICHLER ALOIS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
PAWELISCH JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZYPERŁO MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BORUFKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAJDEL VIKTOR LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
SCHMIERL [SCHMIERZ] FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
FÖRÖKA SEBASTIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSTRUSZKA KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALCHMAYER JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
FAGAT ISTVÁN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RICHTER ANTON LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
MAŃKOWSKI THADDÄUS RESERVIST ULAN Armia austro-węgierska
SOBAKOW OFFIZIER DRAGONER Armia rosyjska
JAKIMOW JEFIM INFANTERIST Armia rosyjska
BOJKO PROFIM INFANTERIST Armia rosyjska
RABAKOW OFFIZIER [DRAGONER] Armia rosyjska
WARŁONOW SEDRAK Armia rosyjska
SZCZEPANOW WLADIMIR INFANTERIST Armia rosyjska
NIEBASTOJ MAKARY INFANTERIST Armia rosyjska
KULIG DAVID INFANTERIST Armia rosyjska
KOBZAR LUKAS INFANTERIST Armia rosyjska
POLJANIN SIMON Armia rosyjska
DOWBISZ AFANASIJ INFANTERIST Armia rosyjska
BICZUK THEODOR INFANTERIST Armia rosyjska
SEITEL [SEITL] JOHANN RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KL FELDWEBEL Armia austro-węgierska
KOSYK [KOSZYK] WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAPFER FLORIAN RESERVIST TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
POCZĄTEK MARTIN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
KMIECIK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GERATOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
FRĄCZEK FRANZ LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
MOSKAL JOSEF LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
MIZERA PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLIER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KROL KASIMIR LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
GIERKA JOHANN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
PRZEWODZKI ADALBERT CIVIL ARBEITER Armia austro-węgierska
CISLO STANISLAUS LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
UZNANSKI [UŻAŃSKI] SEBASTIAN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
NIZINSKI EDUARD LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
PORZYCKI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAZIK JOSEF LANDSTURMANN NFANTERIST Armia austro-węgierska
SUROWIEC JOHANN LANDSTURMANN Armia austro-węgierska
LERCH RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
JOJCZYK [JAJCZYK] JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRZUSZEK STANISLAUS LANDSTURMMAN Armia austro-węgierska
SCHERER JOSEF RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KRATOCHWIL FRANZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
LITWINIUK WASYL KORPORAL Armia austro-węgierska
WOLOSZYN MICHAEL KORPOLAR TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
FRYK JARKO [JURKO] HORNIST Armia austro-węgierska
FAJFROWICZ MARTIN ERSATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BELEJ DEMETER HORNIST Armia austro-węgierska
WAWRZYKIEWICZ MARTIN GEFREITER Armia austro-węgierska
DYNAK [DEJNAK] JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
RABIARZ PETER RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIECA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOCZEK LUDWIG LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
PITORAK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRZOSKA [BRZOZKA] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA ANDREAS LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
DUBIEL JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
RACZEK JOHANN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
ZEMCZAK JOHANN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
CIUK WASYL LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
PIENCZAK KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
MERENA THEODOR LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
PACANA JOSEF LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
MIĘTUS IGNATZ LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
GRZYBEK VALENTIN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
TUNIKOWSKI ALEXANDER OBERWAFFENMEISTER Armia austro-węgierska
MOSOŃ JOSEF STALLKNECHT Armia austro-węgierska
KUTA JOHANN CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
CICHAŃSKI KONSTANTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MANUSZKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WASKO JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
BUSSE KARL KANONIER Armia niemiecka
BORMANN FRITZ
BRÜSEMANN KLAUS KANONIER Armia niemiecka
LUDWIG ALFRED STABSFELDWEBEL Armia austro-węgierska
SCHOLZ RUDOLF OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
TITZ LEUTNANT IN DER RESERVE RESERVIST Armia austro-węgierska
MUNKASSY BÉLA Armia austro-węgierska
WALDSTEIN ANTON FELDWEBEL JÄGER Armia austro-węgierska
SCHUH ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAUR EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEDENKO WASYL INFANTERIST Armia austro-węgierska
STURM RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALY PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
FUKSA JOHANN LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
BENTELE GOTFRIED LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
AGOSTINI FERNANDO LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
DANLER KARL HORNIST Armia austro-węgierska
KOPP JOSEF ANTON LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
LECHNER MATHIAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEIDL PETER ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOPFGARTNER THOMAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
RINDLER PETER PAUL LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
STÖGER [ PTEGER] JOHANN ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
WINKLER MATHIAS LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
WOLF WENZEL ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
URBAN FELIX LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUCHNER ANDREAS Armia austro-węgierska
CEJNA FRANZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
HERZOG SIMON ERSATZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOTTER FRANZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
RUSIANOWSKI KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
WÁSLIK VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEISENBÖCK KONRAD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
SAWKO ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEETHALER JOHANN LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
HUCZKO MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARKAS ALEXANDER INFANTERIST Armia austro-węgierska
PANER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEDNARCZYK GREGOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMICA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIEMIEC ALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAROSAN JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LENGYEL ISTVÁN ERSATZ HONVED Armia austro-węgierska
FIERAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PATOKI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
TREBO FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMSA WLADIMIR JÄGER Armia austro-węgierska
HABÖCK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
VORPAT ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ABRUDAN JOSEF HUSAR Armia austro-węgierska
BARTLI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLEČEK ANTON INFANTERIST TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
LUCKÓW PAUL KANONIER Armia austro-węgierska
LERECZKO MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRYNCZYSZYN [HONPYCZYSZYN] WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FREJ TYMKÓW INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAŁYK MICHAJLO INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZASCTEŁKO JOHANN ULAN Armia austro-węgierska
ČECH ANTON LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEMKÓW NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WARZNY THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZECH GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEGYERI JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
BORT [BART] GIUSEPPE EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Armia austro-węgierska
HOFER JOSEF LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRIEDL JAKOB KANONIER Armia austro-węgierska
ATZLER RUDOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Armia austro-węgierska
LEITNER JOSEF ERSATZ-KANONIER Armia austro-węgierska
KREUTMAYER LEOPOLD KANONIER Armia austro-węgierska
PARESO JÁNOS FELDWEBEL Armia austro-węgierska
KRISTLER PETRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
WINDHAGER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HALAT JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JORI LUIGI LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
TICHY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACHALA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KREPELA ANTON FELDWEBEL Armia austro-węgierska
TICKER FRANZ LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZÖCKE STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRICZUK GEORG HONVED Armia austro-węgierska
KERN JOHANN ERSATZ KANONIER Armia austro-węgierska
MIARKA ADALBERT Armia austro-węgierska
GUSSWALD JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
MYRONIUK WLADIMIR KANONIER Armia austro-węgierska
HAPPACHER ALOIS KANONIER Armia austro-węgierska
HUBICKI ANDREAS LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
VÖLKER STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
GERYK JOHANN RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
MŁOT ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOMAREK [KOMACEK] JOSEF Armia austro-węgierska
SCHINDLER ANTON KANONIER Armia austro-węgierska
BURYAN RUDOLF OBERJÄGER Armia austro-węgierska
FALUSI FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEMET JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STALTNER JOSEF LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
SKIBA JOHANN LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
RUMETSCHOFER GEORG SAPPEUR Armia austro-węgierska
BEDNARCZYK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOYER ANTON SAPPEUR Armia austro-węgierska
BOGNAR VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZABRACZKI FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIŁYJ PETER SAPPEUR Armia austro-węgierska
ANGERER KARL SAPPEUR Armia austro-węgierska
SEYDL VIKTOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
BELDYGAR ANTON EINJÄHRIGER\ FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
HEJCMANN FRANZ TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
KÁDÁR MICHAEL RESERVIST TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
ANDONY MARKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
POCKER JULIUS KANONIER Armia austro-węgierska
MÉHES JOHANN RESERVIST TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
GINTL MICHAEL LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
TÓTH FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
MACH LUDWIG R.KPL.TIT.ZGSF. Armia austro-węgierska
MENTEL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PECK FRANZ TAMBOUR Armia austro-węgierska
FULESI STEFAN INFANTERIST TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MACZEJKO CYRILL LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
KOVÁCS JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
CHOCHOŁ JOHANN RESERVISTTRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
WOŹNY ANTON CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
STRBÁK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SNOPEK MICHAEL CIVIL-KUTSCHER Armia austro-węgierska
JAKUBECZ MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOCKINGER KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
SZLEZAK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
WISZNIOWSKI PAUL SANITÄTSSOLDAT Armia austro-węgierska
DERVARICS ISTVÁN HONVED HUSAR Armia austro-węgierska
OLDRICH JOSEF WACHTM. II KL. Armia austro-węgierska
BUBEN FRANZ F. POST. SCHAFF Armia austro-węgierska
KACZOR JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACYNA JOSEF CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
KREMPLER JOHANN ERSATZ SANITÄTSSOLDAT Armia austro-węgierska
WEIGEL [WEIGL] THOMAS JÄGER Armia austro-węgierska
GAWLIŃSKI ADAM OBERAUFSEHER Armia austro-węgierska
FÜRTÖS LADISLAUS RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
WASYŁKÓW STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŚCIW BASILIUS RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
OHNER ANTON FEUERWERKER Armia austro-węgierska
RYBICKI INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOJCAŁOW DAMIAN INFANTERIST Armia rosyjska
PETRENKO MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
MITYKOW GENDARMERIE Armia rosyjska
MAGROT WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HERMAKOWSKI IWANOWICZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜLLNER JOSEF LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
FARKAS GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAŁEK ANDREAS LANSTURMMANN Armia austro-węgierska
MARO JÁNOS HUSAR Armia austro-węgierska
BORUCKI SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖCK WALTER INFANTERIST Armia austro-węgierska
TENBER FRANZ LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
GÓRA FRANZ CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
NAGABER KARL SAPPEUR Armia austro-węgierska
SANDOR ALEXANDER KORPOLAR Armia austro-węgierska
JÓSENKÓW MICHAEL ERSATZ-INFANTERIST Armia austro-węgierska
KULIK [KALIKA] PETER RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUGOWY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAROLCZUK [KURELAK] STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAŚKOW IWAN ERSATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZECH JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WIACZEK GREGOR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RUTYBA JAKOB SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CZYCZ JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRYCZAK WASIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIKULSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLYK JAKOB SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUCALUK STEFAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WASYLYSZYN DANILO SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SANKOWSKI JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DEMKIW IWAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RYDZAN [RYDROŃ] MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIEŚLA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROMAŃSKI KASIMIR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JUSZCZYK SZCZEPAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEUMANN JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KURBEŁO WOJCIECH INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLUS MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRANKE KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLIMES JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUKLEWICZ MARTIN KORPORAL Armia austro-węgierska
PETRASEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
REINER SELIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEUGUT VON HENKEL CHASKEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LIGEZA LADISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHWAJA MATHEUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUMENCZAK ZACHARKO SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KEDZIOR JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAWLOWICZ BLASIUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LESNIAK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ADAMCZYK ADAM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAZAREWICZ DYMITR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PATYK MARTIN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ISKRA JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NOWAK STANISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BISKUP ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TURUJUSZ MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALIPA CLEMENT LANDSSCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1
Armia niemiecka 1
Armia rosyjska 2
Armia austro-węgierska 106