War graves
in Małopolska
1201060-009
993
290
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony wschodniej i niewielkim prostokątnym aneksem od strony zachodniej. Od strony półkolistego, prostokątnego aneksu, zachodnich naroży ogrodzenie ma formę pełnego muru kamiennego z betonową nakrywą, a z pozostałych stron –nakrytymi betonowymi, czterospadowymi nakrywami, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Na cmentarz prowadzą dwa ujęte w kamienne słupy wejścia, znajdujące się od północny i od południa, pomiędzy murem półkolistego aneksu, a ogrodzeniem pozostałej części cmentarza.

Obszar cmentarza podzielony jest na dwie kwatery kamiennym murkiem z przejściem w środkowej części, flankowanym dwoma kamiennymi słupami i poprzedzonym betonowymi schodami.

Na osi głównej rozmieszczone są trzy akcenty architektoniczne. W linii kamiennego muru, stanowiącego ogrodzenie małego prostokątnego aneksu znajduje się wysoki, ryzalitowany krzyż z kamiennych bloków z tablicą, na której widnieje inskrypcja:
„AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTENFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER FDL. WOLFZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHÖFE/ DAVON IN BEREICHE DER/ K.K. BEZIRKHAUPTMANSCHAFT/ BOCHNIA 46 FRIEDHÖFE – / ERBAUT WORDEN."
Kolejny akcent architektoniczny to usytuowana w środku dużej prostokątnej kwatery kamienna ściana pomnikowa z bocznymi uskokami i wmurowaną marmurową i uszkodzoną tablicą napisem: „IN DIE/ UNSTERBLICHK.../ FÜHRT DAS TOR/ DES TODES/ DIE TREUEN".
Trzeci akcent architektoniczny cmentarza znajduje się okrągłym, kamiennym tarasie w obrębie półkolistej kwatery. Ma formę kamiennego pomnika zwieńczonego ostrosłupem z krzyżem łacińskim na szczycie. W niszach na ścianach monumentu znajdują żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

W obrębie cmentarza znajdują się nagrobki w formie dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami, betonowych stel zwieńczonych żeliwnymi, krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego oraz osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Groby mają układ nieregularny. Zbiorowe mogiły razem z pomnikiem w półkolistej kwaterze układają się w krzyż maltański.

W 56 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych pochowano 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 291 z armii niemieckiej i 606 z armii rosyjskiej, poległych w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 205-211, (wykaz pochowanych pierwotny) , 343 (plan), 829-879 (plan i wykaz pochowanych ostateczny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 358-359.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 141-149.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 335-336.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 78.
Surname Forename Rank Military formation  
UGNOW [RUGNOWA] SERGEJ Russian Army
BOCKSTEGER HUBERT UNTEROFFIZIER German army
BERG, VAN DE HEKTOR [PETER] WEHRMANN German army
LEHNEN NIKOLAUS WEHRMANN German army
WESTERHEIDE HEINRICH WEHRMANN German army
HESSE WILHELM WEHRMANN German army
HOLTSCHNEIDER HEINRICH MUSKETIER German army
LANGE FRANZ MUSKETIER German army
ZECKEBAND [LECKEBAND] FRIEDRICH FELDWEBEL German army
KÖRING HUBERT RESERVIST German army
SWIRTZINSKI JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHAMP FRANZ RESERVIST German army
VOGELSÄNGER WILHELM GEFREITER German army
SKRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER German army
PIRSCHEL ALBERT WEHRMANN German army
HAHN FRANZ WEHRMANN German army
POSTLER GEFREITER German army
BECKER WEHRMANN German army
GEISSLER WEHRMANN German army
SAMDEJ SIMON JÄGER Austro-Hungarian Army
BIRO LADISLAUS UNTERJÄGER TITULAR-ZUGFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAKSYMIUK NIKOLAUS RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
PITYLAK JOHANN RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
TYMCZUK BASIL JÄGER Austro-Hungarian Army
MOROSZY JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Austro-Hungarian Army
MASNYK PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
KOZAK WASYL UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
JACEJKO ANDREJ PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
KUBASIEWICZ JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
MOSKALUK ONUFRY JÄGER Austro-Hungarian Army
MAKARUK STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
TUN PROKOP JÄGER Austro-Hungarian Army
ZARSKI STEFAN JÄGER Austro-Hungarian Army
BABY [BABIJ] MICHAEL RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
MUDRYKOWSKI ALEXANDER JÄGER Austro-Hungarian Army
PRONYCZ DANYLO JÄGER Austro-Hungarian Army
NALDORNAK BASIL JÄGER Austro-Hungarian Army
ZUBKOW IWAN RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHULDES FERDINAND RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
DANYLUK HRYHOR RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KULYNYCZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KORACZUK [KOZUCZOK] MICHAEL KORPORAL [ERSATZ JÄGER] Austro-Hungarian Army
BETTE FRITZ GEFREITER German army
EGGERT PAUL UNTEROFFIZIER German army
LINNEMANN JOSEF WEHRMANN German army
HAUFF FRANZ WEHRMANN German army
GROSSMANN MORITZ German army
LEHNEN JOHANN GEFREITER German army
OLAS IGNATZ RESERVIST German army
PLUM HUGO WEHRMANN German army
SUMOWSKI JOHANN RESERVIST German army
WISNIEWSKI JOHANN WEHRMANN German army
LEN WILHELM GEFREITER German army
KÖNIG WILHELM RESERVIST German army
IFLAND WILHELM ERSATZ RESERVIST German army
PEUSER ERNST ERSATZ RESERVIST German army
WALKOWIAK FRANZ ERSATZ RESERVIST German army
WIESCHER HUGO WEHRMANN German army
KLOPPERT WEHRMANN German army
UEBBER HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
WOŹNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST German army
GUDDAT PAUL GEFREITER German army
SCHMIDT MUSKETIER German army
TADASZAK MUSKETIER German army
WEISS EUGEN RESERVIST German army
WIETRICHOWSKI MUSKETIER German army
HOPP FRIEDRICH WEHRMANN German army
ALBRECHT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
BOCZNIAK ANDREAS ERSATZ RESERVIST German army
BICKER [BICKERT] HEINRICH RESERVIST German army
BLOCK AUGUST WEHRMANN German army
BEHRING HEINRICH RESERVIST German army
DREYER AUGUST RESERVIST German army
EGGERSMANN ARNOLD RESERVIST German army
FLORACK FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST German army
GRÖNE HEINRICH RESERVIST German army
HEITBRINK GUSTAV RESERVIST German army
HENSICK ERNST RESERVIST German army
HELMSTETTER LUDWIG WEHRMANN German army
IMHOF JAKOB ERSATZ RESERVIST German army
KOCH ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER German army
KÖNIG WALTER RESERVIST German army
LAUF FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
LEDEBRINK AUGUST RESERVIST German army
LIESS KARL RESERVIST German army
LÖHMANN MARTIN KRIEGSFREIWILLIGER German army
MEIER II WILHELM WEHRMANN German army
NIESENHAUS KARL ERSATZ RESERVIST German army
PRIES ADOLF RESERVITZ German army
PAMPE I ANTON German army
SUNDERMANN HEINRICH WEHRMANN German army
SCHULTE I HEINRICH RESERVIST German army
STYPERECK JOSEF RESERVIST German army
STUCKE KARL RESERVIST German army
STINN THEODOR KRIEGSFREIWILLIGER German army
STEFANSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
WORTMANN HEINRICH RESERVIST German army
WERTH DIETRICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
WEIMANN WILHELM GEFREITER German army
WELGE KARL MUSKETIER German army
BRAUN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER German army
BECKER FRITZ GEFREITER German army
BRADO OTTO WEHRMANN German army
FUHRMANN FRANZ WEHRMANN German army
HEIDRICH WILHELM WEHRMANN German army
HEMMINGHAUS HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
HILKER WILHELM WEHRMANN German army
JUDAS JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER German army
KNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST German army
KORTHANKE FRIEDRICH WEHRMANN German army
KÜHN HEINRICH WEHRMANN German army
KRAMBRICH HEINRICH WEHRMANN German army
RZEZNIK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST German army
SCHITEK OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
SZUMSKI ERSATZ RESERVIST German army
SPIELMANN WEHRMANN German army
SCHULTZ RESERVIST German army
MOCHNACKI MIRON LEUTNANT Austro-Hungarian Army
DUBINSKI FRANZ KAPITÄN Russian Army
FRIEDRICH KARL REGIMENTARZT Austro-Hungarian Army
FLEISCHMANN SÁNDOR LEUTNANT Austro-Hungarian Army
JERMOLAJA PAUL KAPITÄN Russian Army
DANSIG LUDWIG FELDWEBEL German army
MAUSBECK ERNST KRIEGSFREIWILLIGER German army
BRANDHORST CHRISTIAN WEHRMANN German army
HORST ERNST RESERVIST German army
KATENBRINK CHRISTIAN RESERVIST German army
ORTMANN HEINRICH RESERVIST German army
THISSEN KARL RESERVIST German army
ZUTELGTE HERMANN RESERVIST German army
OBERSTE STEINHORST THEODOR WEHRMANN German army
REINTJES HEINRICH RESERVIST German army
SCHÄFER KARL RESERVIST German army
SCHMENK JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
WEILAND ALBERT KRIEGSFREIWILLIGER German army
BOSCH JOHANN WEHRMANN German army
BRANDT KARL MUSKETIER German army
BONN VON GERHARD WEHRMANN German army
HEDRAM GUSTAV WEHRMANN German army
MÖLLER OTTO WEHRMANN German army
MÜHLEN JAKOB WEHRMANN German army
RICKLING WILHELM WEHRMANN German army
SOBICH ANTON WEHRMANN German army
SÖLTENFUSS WILHELM WEHRMANN German army
SCHMIDT ADOLF WEHRMANN German army
MÜLLER MAX ERSATZ RESERVIST German army
RIES WILHELM ERSATZ RESERVIST German army
SCHMITZ ERSATZ RESERVIST German army
TEUTSCH ADAM ERSATZ RESERVIST German army
LIESMANN FRANZ WEHRMANN German army
THELEN ALOIS ERSATZ RESERVIST German army
DIEL ANTON WEHRMANN German army
KÄHMER WILHELM WEHRMANN German army
KLOMANN JAKOB WEHRMANN German army
SCHMITZ WILHELM WEHRMANN German army
SCHULZE KONRAD WEHRMANN German army
WAND FRANZ WEHRMANN German army
BECKER HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
BRUCH, AUS DEM ERSATZ RESERVIST German army
CZABLINSKI JOSEF ERSATZ RESERVIST German army
DRIEMEIER [DREIMEIER] WEHRMANN German army
FISCHER WEHRMANN German army
HENGST RESERVIST German army
HÄNGERT RESERVIST German army
JASBACH WEHRMANN German army
KORSMEIER WEHRMANN German army
KISSHEUER KRIEGSFREIWILLIGER German army
KREFT WEHRMANN German army
MICHAEL WEHRMANN German army
REIL RESERVIST German army
ARNING EWALD UNTEROFFIZIER German army
FALTIN WILHELM WEHRMANN German army
KOWALLA [KOWALDA] STANISLAUS WEHRMANN German army
WIEMERS PETER WEHRMANN German army
BOLIBRZUCH PAUL WEHRMANN German army
DOMHÖVER JOSEF RESERVIST German army
HATKÄMPER HEINRICH RESERVIST German army
HAU JOSEF RESERVIST German army
KLEFFMANN HEINRICH RESERVIST German army
KÖSTER JULIUS RESERVIST German army
KREIKMANN DIETRICH OFFIZIERSTELLVERTRETER German army
NIEMEIER HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
NÖLKES JOHANNES WEHRMANN German army
PISOWOTZKI AUGUST WEHRMANN German army
POLLEIS PAUL WEHRMANN German army
QUOHS LUDWIG WEHRMANN German army
RÖHE [LÖHE] FRIEDRICH WEHRMANN German army
SZWED LUDWIG WEHRMANN German army
SCHMIDT KARL RESERVIST German army
STAMMLER FRIEDRICH RESERVIST German army
WEHMEYER ADOLF GEFREITER German army
WERNICKI [WERNICKE] OTTO RESERVIST German army
ECHTERNKAMP AUGUST RESERVIST German army
TAMM VALENTIN WEHRMANN German army
HINDERSMANN FRIEDRICH WEHRMANN German army
BUCKER HERMANN WEHRMANN German army
GOTTSCHLING JOHANN WEHRMANN German army
BAMBERG WALDEMAR WEHRMANN German army
SCHWARZ STEFAN WEHRMANN German army
THÖLEN JOHANN WEHRMANN German army
LEYERS MATHIAS WEHRMANN German army
HEIBROCK HEINRICH MUSKETIER German army
KWIATEK FRANZ RESERVIST German army
LISSON AUGUST MUSKETIER German army
BASTIANS ERNST KRIEGSFREIWILLIGER German army
GRÄBENER JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER German army
DILL ERNST WEHRMANN German army
HEUSER [HAUSER] FRANZ WEHRMANN German army
BENTLAGE HERMANN WEHRMANN German army
LOWARTZ GOTTFRIED WEHRMANN German army
CONRAD WILHELM WEHRMANN German army
DOERING PETER WEHRMANN German army
KRZOSKA ROBERT WEHRMANN German army
ZÖLZER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST German army
KRAUSE MUSKETIER German army
REYPA JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHÖPPING WILHELM RESERVIST German army
STRZELZICK LUDWIG WEHRMANN German army
STASCHEWSKI FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER German army
WEHNER GOTTFRIED LANDSTURMMANN German army
BRUCKMANN GERHARD RESERVIST German army
NAUMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER German army
BOTHEN THEODOR German army
HEEP MARTIN UNTEROFFIZIER German army
GERWATOWSKI LUDWIG RESERVIST German army
STOLZENFELS GUSTAV UNTEROFFIZIER German army
HERMANN ERNST UNTEROFFIZIER German army
SCHRÖDER JOSEF MUSKETIER German army
WOLF ALFONS ERSATZ RESERVIST German army
RICHTERS KARL GEFREITER German army
SCHWIRKMANN JULIUS GEFREITER German army
BUCKPESCH HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER German army
SCHWEINSBERG RUDOLF MUSKETIER German army
WALLE ERNST ERSATZ RESERVIST German army
EISENBERG DIETRICH WEHRMANN German army
SÜWOLTE KASPAR GEFREITER German army
FREYERMUTH [TREYERMUTH] GEORG German army
HARUBILSKI THEODOR WEHRMANN German army
SCHWANKE OTTO MUSKETIER German army
HÄUSER ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER German army
RENSCHEL ARTHUR MUSKETIER German army
DIERSCHKE AUGUST WEHRMANN German army
HENNOLD GUSTAV WEHRMANN German army
SCHÄFER WILHELM WEHRMANN German army
SCHUHMACHER KARL KRIEGSFREIWILLIGER German army
MÖLLER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER German army
THIELKER GUSTAV KRIEGSFREIWILLIGER German army
VEDDER ERICH KRIEGSFREIWILLIGER German army
TUSKY LUDWIG MUSKETIER German army
VOLLBACH WILHELM MUSKETIER German army
ZOCH AUGUST WEHRMANN German army
VOGT MUSKETIER German army
OCHLER LEOPOLD LEUTNANT German army
MÜLLER HERMANN AUGUST ERSATZ RESERVIST German army
KRÄCK AUGUST RESERVIST German army
KINOWSKI MUSKETIER German army
KROHN RESERVIST-MUSKETIER German army
KROLBASSA [KIOLBASSA] JOSEF ERSATZ RESERVIST German army
KRUPPA ALEX ERSATZ RESERVIST German army
LANGE FRANZ ERSATZ RESERVIST German army
LEIMBERG MUSKETIER German army
LOBECK JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
MORECK [MARECK] FRANZ ERSATZ RESERVIST German army
ANDRURZYK NESTOR JÄGER Austro-Hungarian Army
ANDRUSZCZAK MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
BAJGER MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
ZOPPA JORDAKI RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
MYCAK MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
TRYNIUK NIKOLAUS JÄGER Austro-Hungarian Army
HOWRAN MICHAEL RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
PILCH VEL CUNIAK PAUL JÄGER Austro-Hungarian Army
GALYGA DMYTER JÄGER Austro-Hungarian Army
PYNCZUK JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SANOTIUK JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
HOFFMANN ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
ABRANIUK GEORG JÄGER Austro-Hungarian Army
GOGOMANN ALEXANDER JÄGER Austro-Hungarian Army
FLEJTUTA JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
GOLDZIAK WASYL ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
GABOR SCHLOMA RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
HANDZIUK HAWRYŁO JÄGER Austro-Hungarian Army
MYKIETYN JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
HARASYNIUK TYFON DANYŁO JÄGER Austro-Hungarian Army
BILECKI PANTALEJ ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
CYBULSKI BASIL JÄGER Austro-Hungarian Army
LUBLINIEC MICHAEL JÄGER Austro-Hungarian Army
LEONDOWSKI PAUL RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KOROBIJ BASIL JÄGER Austro-Hungarian Army
KORACZOK WASIL PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
KOPANICKI BASIL JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 42
German army 58
Russian Army 603