War graves
in Małopolska
1202010-002
168
15
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony, z trzech stron ogrodzeniem, złożonym ze ścian z betonowych bloków połączonych parami żelaznych rur, a od strony zachodniej pełnym murem. Znajdujące się od strony wschodniej wejście zamykane jest furtką z metalowych rur. Główny element urządzenia cmentarza stanowi pomnik w formie portalu-bramy, umieszczony w linii zachodniego ogrodzenia. W prześwicie bramy znajduje się betonowy krzyż łaciński. U podstawy krzyża umieszczona jest mała drewniana kapliczka z figurą Chrystusa. Poniżej kapliczki wmurowana jest tablica z napisem: „WIR TRUGEN STEINE ZU DES/ FRIEDENS BAU/ IM KAMPFE OPFERND UNSER/ BLUT UND LEBEN“. Na górnej belce pomnika-bramy umieszczona jest data „1914”.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
 
– żeliwnych krzyży łacińskich z ząbkowaną glorią, osadzonych na prostopadłościennych cokołach o zaokrąglonych krawędziach,
– żeliwnych krzyży lotaryńskich, osadzonych na prostopadłościennych cokołach o zaokrąglonych krawędziach,
– zdobionego krzyża z pasyjką, osadzonego na wysokim postumencie z płaskorzeźbą przedstawiającą Chrystusa,
– krzyża z metalowych rur.
 
Na niektórych nagrobkach zachowały się tabliczki memoratywne.
 
W 8 grobach zbiorowych pochowano tu 130 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 38 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 331.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 44.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 306.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 38.
Surname Forename Rank Military formation  
POTGARDI ISTVÁN PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
POCZAK FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KÖBOR TAMÁS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
KOSI FERENC ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SZDAGY SÁNDOR TAMBOUR Austro-Hungarian Army
UGHY KÁLMAN HONVED Austro-Hungarian Army
DÓMA GÁBOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ZSIRAN ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
GALAMBOS LAJOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
GOTTAK GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MOLT JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
BAGLADI JÁNOS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
FARKAS JÁNOS TAMBOUR Austro-Hungarian Army
SARKÖZI LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
FLAK WOJTEK Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 115
Russian Army 38