Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1202010-002
168
15
Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony, z trzech stron ogrodzeniem, złożonym ze ścian z betonowych bloków połączonych parami żelaznych rur, a od strony zachodniej pełnym murem. Znajdujące się od strony wschodniej wejście zamykane jest furtką z metalowych rur. Główny element urządzenia cmentarza stanowi pomnik w formie portalu-bramy, umieszczony w linii zachodniego ogrodzenia. W prześwicie bramy znajduje się betonowy krzyż łaciński. U podstawy krzyża umieszczona jest mała drewniana kapliczka z figurą Chrystusa. Poniżej kapliczki wmurowana jest tablica z napisem: „WIR TRUGEN STEINE ZU DES/ FRIEDENS BAU/ IM KAMPFE OPFERND UNSER/ BLUT UND LEBEN“. Na górnej belce pomnika-bramy umieszczona jest data „1914”.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
 
– żeliwnych krzyży łacińskich z ząbkowaną glorią, osadzonych na prostopadłościennych cokołach o zaokrąglonych krawędziach,
– żeliwnych krzyży lotaryńskich, osadzonych na prostopadłościennych cokołach o zaokrąglonych krawędziach,
– zdobionego krzyża z pasyjką, osadzonego na wysokim postumencie z płaskorzeźbą przedstawiającą Chrystusa,
– krzyża z metalowych rur.
 
Na niektórych nagrobkach zachowały się tabliczki memoratywne.
 
W 8 grobach zbiorowych pochowano tu 130 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 38 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 331.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 44.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 306.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 38.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
POTGARDI ISTVÁN PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
POCZAK FERENC HONVED Австро-венгерская армия
KÖBOR TAMÁS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
KOSI FERENC ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SZDAGY SÁNDOR TAMBOUR Австро-венгерская армия
UGHY KÁLMAN HONVED Австро-венгерская армия
DÓMA GÁBOR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
ZSIRAN ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
GALAMBOS LAJOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
GOTTAK GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MOLT JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
BAGLADI JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
FARKAS JÁNOS TAMBOUR Австро-венгерская армия
SARKÖZI LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
FLAK WOJTEK Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 115
Русская армия 38