War graves
in Małopolska
1219010-008
8
7
Płyta lastrykowa z krzyżem i tablicą pamiątkową z nazwiskami pomordowanych. Do 1992 roku była to mogiła ziemna.
Pochowano tutaj osoby rozstrzelane 21 stycznia 1945 roku. Egzekucji dokonał, prawdopodobnie ukrywający się w Łazanach, Niemiec.

Oprócz osób wymienionych z imienia i nazwiska zginęła jeszcze jedna nieznana osoba, prawdopodobnie również pochowana w tej mogile.
Surname Forename Rank Military formation  
KOŁODZIEJ JAN OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ HELENA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ JANINA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ LEON OSOBA CYWILNA
ŻYŁA KATARZYNA OSOBA CYWILNA
ŻYŁA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
ZYŁA JÓZEF OSOBA CYWILNA
Forename Surname Rank Military formation Number
OSOBA CYWILNA 1