Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219010-008
8
7
Płyta lastrykowa z krzyżem i tablicą pamiątkową z nazwiskami pomordowanych. Do 1992 roku była to mogiła ziemna.
Pochowano tutaj osoby rozstrzelane 21 stycznia 1945 roku. Egzekucji dokonał, prawdopodobnie ukrywający się w Łazanach, Niemiec.

Oprócz osób wymienionych z imienia i nazwiska zginęła jeszcze jedna nieznana osoba, prawdopodobnie również pochowana w tej mogile.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOŁODZIEJ JAN OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ HELENA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ JANINA OSOBA CYWILNA
KOŁODZIEJ LEON OSOBA CYWILNA
ŻYŁA KATARZYNA OSOBA CYWILNA
ŻYŁA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
ZYŁA JÓZEF OSOBA CYWILNA
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
OSOBA CYWILNA 1