War graves
in Małopolska
1219030-002
52
49
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów na podmurówce połączonych przęsłami z płaskownika z motywem odznaczenia wojskowego i tarczy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką.

Główny element cmentarza stanowi wysoki betonowy postument nakryty płytą, zwieńczony masywnym betonowym krzyżem łacińskim, na którym umieszczony jest metalowy emblemat w formie odznaki 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Na krzyżu umieszczona jest tablica z napisem z wyobrażeniem orła wojskowego i napisem: „ŻOŁNIERZOM WP/ 5 PUŁKU/ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM/ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 10 WRZEŚNIA 1939 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

Na postumencie pod krzyżem umieszczona jest tablica, na której znajduje metalowy emblemat przedstawiający odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz napis: ŻOŁNIERZOM 5 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY/ WRZESIEŃ 1939/ kpt. SZYMAŃSKI EDWARD dowódca 3 komp. CKM/ st. sierż. PAPRZYCKI STANISŁAW / strz. MACIĄG STANISŁAW/ ppor. rez. DANCZAK STEFAN/ strz. MAJOCH JAN/ ppor. rez. WRÓBLEWSKI JAN/ strz. MIKRUT STANISŁAW/ plut. MRYC JAN/ strz. MYTNIK JAN/ plut. HARMATA JAN/ strz. OCZKOWICZ JULIAN/ plut. ROJKOWSKI JÓZEF/ strz. ORDON STANISŁAW/ kpr. DANKOWSKI STEFAN/ strz. PTAK JÓZEF/ kpr. DRUŻKOWSKI STEFAN 2 pp KOP/ strz. PYŚ EDWARD/ kpr. KRAS STEFAN/ strz. ROSIEK JÓZEF/ kpr. SITARSKI WOJCIECH/ strz. SANOK JÓZEF/ kpr. SZARY STANISŁAW/ strz. SPADŁO WACŁAW/ st. strz. BUDZ ANTONI/ strz. SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW/ strz. ADAMCZYK JAN strz. SZPAK KAROL/ strz. ADAMKIEWICZ BOLESŁAW strz. WILK WŁADYSŁAW/ strz. ADAMIK WŁADYSŁAW strz. RYBA KAZIMIERZ/ strz. DAMON JÓZEF strz. SMOTRYCKI PIOTR/ strz. DOKTORCZYK JAN strz. SURDEL FRANCISZEK/ strz. FIGIEL JÓZEF strz. SZERMON CHAIM/ strz. GROSZEK IGNACY strz. TABAKA JAN/ STRZ. HOŁNI WŁADYSŁAW strz. WOŹNY EUGENIUSZ/ strz. JANECZKO KAROL NN ŁAPSZYCKI STANISŁAW/ strz. KASPERKIEWICZ JÓZEF/ Inż. DACZYŃSKI ADAM/ strz. KOTZ TEODOR SPRĘŻYNA NN/ strz. KULA MARCEL SKIERNOWICZ NN/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ GMINA KŁAJ/ ŻOŁNIERZE 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE”.

Po obu stronach alejki umieszczone są prostokątne betonowe obramowania z ustawionym betonowym krzyżem łacińskim z metalowym emblematem przedstawiającym odznakę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie walk pod Wiśniową III batalion 5 Pułku Strzelców Podhalańskich (podporządkowany dowództwu 156 rezerwowego pp) stracił łączność z głównymi siłami Armii „Kraków”. Rankiem 9 września 1939 r. dotarł na skraj Puszczy Niepołomickiej i zatrzymał się na odpoczynek w uroczysku Osikówka. Tam został zaatakowany przez przeważające siły niemieckie, powiadomione przez pracownika tartaku.

Na placu boju pozostało 56 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Większość została pochowana w zbiorowym grobie w uroczysku Osikówka, który stał się zaczątkiem późniejszego cmentarza. Szczątki czterech poległych żołnierzy z ubezpieczenia spoczęły na cmentarzu parafialnym w Cikowicach. Na założony w Puszczy cmentarz wojenny przeniesiono szczątki 5 żołnierzy z jednej mogiły zbiorowej i jednej pojedynczej ekshumowane 21 czerwca 1958 r. oraz szczątki ekshumowane 14 listopada 1959 r. z dwóch mogił pojedynczych zlokalizowanych działach leśnych nr 170 i 171.

Urządzenie cmentarza powstało w 1958 r. W 1996 r. wykonano nowe metalowe ogrodzenie w miejsce drewnianego. W 2008 r. odczyszczono pomnik, krzyże, odmalowano metalowe przęsła, wykonano renowację elementów betonowych. Między 2014 a 2019 r. wykonano nową tablicę na pomniku głównym.
  • D. Golik, D. Pstuś, Wrześniowy szlak 156 Pułku Piechoty. Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • J. Kucybała, Osikówka, Ostatnia bitwa podhalańczyków, Tragedia w Puszczy Niepołomickiej, „Wiadomości Bocheńskie", 2009, nr 2 (81).
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, Wykaz poległych na terenie gminy Kłaj z zasobu PCK Oddział w Bochni.
  • Parafia pw. Antoniego Padewskiego w Cikowicach, Wykaz poległych w czasie II wojny światowej [w tym odpis listy żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. sporządzonej przez siostrę PCK Stanisławę Czubak z Kłaja] z 1977 r. sporządzony przez ks. proboszcza K. Gogolę.
Surname Forename Rank Military formation  
SZYMAŃSKI EDWARD KAPITAN Polish Army
SANOK JÓZEF STRZELEC Polish Army
ADAMKIEWICZ BOLESŁAW STRZELEC Polish Army
HOŁNI WŁADYSŁAW STRZELEC Polish Army
MRYC JAN PLUTONOWY Polish Army
ADAMIK WŁADYSŁAW STRZELEC Polish Army
GROSZEK IGNACY STRZELEC Polish Army
MIKRUT STANISŁAW STRZELEC Polish Army
WRÓBLEWSKI JAN PODPORUCZNIK REZERWY Polish Army
SPADŁO WACŁAW STRZELEC Polish Army
BUDZ [BUC] ANTONI STARSZY STRZELEC Polish Army
SMYCZYŃSKI WŁADYSŁAW STRZELEC Polish Army
SZPAK KAROL STRZELEC Polish Army
PYŚ EDWARD STRZELEC Polish Army
DAŃCZAK STEFAN PODPORUCZNIK REZERWY Polish Army
WILK WŁADYSŁAW STRZELEC Polish Army
SITARSKI WOJCIECH KAPRAL [STRZELEC Z CENZUSEM] Polish Army
RYBA KAZIMIERZ STRZELEC Polish Army
FIGIEL JÓZEF STRZELEC Polish Army
DOKTORCZYK JAN STRZELEC Polish Army
JANECZKO KAROL STRZELEC Polish Army
SURDEL FRANCISZEK STRZELEC Polish Army
DANKOWSKI STEFAN KAPRAL Polish Army
ORDON STANISŁAW STRZELEC Polish Army
OCZKOWICZ JULIAN STRZELEC Polish Army
KASPERKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Polish Army
ROJKOWSKI JÓZEF PLUTONOWY Polish Army
ROSIEK JÓZEF STRZELEC Polish Army
DAMON [DOMOŃ] JÓZEF STRZELEC Polish Army
WOŹNY EUGENIUSZ STRZELEC Polish Army
SMOTRYCKI [SMOTRZYCKI] PIOTR STRZELEC Polish Army
MACIĄG STANISŁAW STRZELEC Polish Army
PAPRZYCKI [PAPRYCKI] STANISŁAW STARSZY SIERŻANT Polish Army
MAJOCH JAN STRZELEC Polish Army
KRAS STEFAN KAPRAL Polish Army
MYTNIK JAN STRZELEC Polish Army
SZERMON CHAIM STRZELEC Polish Army
SZARY STANISŁAW KAPRAL Polish Army
HARMATA JAN PLUTONOWY Polish Army
KULA MARCEL STRZELEC Polish Army
TABAKA JAN STRZELEC Polish Army
DACZYŃSKI ADAM Polish Army
PTAK JÓZEF STRZELEC Polish Army
ADAMCZYK JAN STRZELEC Polish Army
SPRĘŻYNA Polish Army
SKIERNOWICZ Polish Army
DRUŻKOWSKI [DRUSZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Polish Army
KOTZ TEODOR STRZELEC Polish Army
ŁAPSZYCKI STANISŁAW Polish Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 3