War graves
in Małopolska
1216140-002
73
3
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z betonowych bloczków, połączonymi żelaznym łańcuchem. Wejście znajduje się od strony północnej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy na planie greckiego krzyża i zamykane dwuskrzydłową, kutą furtką. Słupy nakryte są karpiówką. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż z łamanym zadaszeniem, osadzony na masywnym postumencie z kamiennych bloków, zdobionym motywami zakończonych półkoliście steli z przewieszonym wieńcem laurowym. Krzyż usytuowany jest na półkolistym tarasie o skarpie wzmocnionej kamieniami, na który prowadzą dwa ciągi betonowych schodów. Na osi cmentarza prowadzącej od wejścia do pomnika głównego, w otoczonym z trzech stron skarpami obniżeniu terenu znajduje się betonowa misa. Nagrobki mają formę:
– betonowych arkadek, dwóch z umieszczonym w prześwicie krzyżem greckim i trzech z krzyżem lotaryńskim,
– zwężających się ku górze trójstopniowych postumentów zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego lub małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim.
 
Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 Pochowano tu 30 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 43 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 3 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 9, 485 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 327 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 90-91.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 320.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 328-329.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 56-57.
Surname Forename Rank Military formation  
GÖZ [GÄZ] LAJOS Austro-Hungarian Army
ROTHER EUGEN KADETT-ASPIRANT Austro-Hungarian Army
VASS IMRE FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 27
Russian Army 43