War graves
in Małopolska
1219040-012
4
1
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami na podmurówce połączonymi żelaznym łańcuchem. Betonowe słupki ogrodzenia pierwotnie był zakończone półkulami. Główny element cmentarza to masywny betonowy krzyż łaciński na postumencie z niszą, w której umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego i datą „1914".

Na mogiłach znajdują się cztery krzyże łacińskiego z metalowych prętów o rozdwojonych zakończeniach ramion. Przy cmentarzu ustawiona jest tablica informacyjna „Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej".
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 246 (pierwotny wykaz pochowanych), 375 (pierwotny plan sytuacyjny), GW 62 s. 131 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996,s 374 (fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 193.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 384-385.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 98.
Surname Forename Rank Military formation  
BERGER JOHANN FERIDINAND RESERVIST KORPORAL
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 3