Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-012
1
0
Element centralny cmentarza stanowi betonowy krzyż  z datą 1914.  Po obu stronach krzyża znajdują się po dwie ziemne mogiły z metalowymi krzyżami, osadzonymi na betonowych postumentach. Nie ma tabliczek pamiątkowych. Cmentarz jest ogrodzony  betonowymi słupkami, połączonymi kutym łańcuchem.
Narodowość i liczba pochowanych są nieznane.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1