War graves
in Małopolska
21 01 1945
Red Army
mogiła nr 26