Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 01 1945
Armia Czerwona
mogiła nr 26