War graves
in Małopolska
23 01 1945
Red Army
Pierwotne miejsce pochowania - Ciężkowice (d gm. Szczakowa, d pow. Chrzanów)