Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 01 1945
Armia Czerwona
Pierwotne miejsce pochowania - Ciężkowice (d gm. Szczakowa, d pow. Chrzanów)