War graves
in Małopolska
26 02 1846
1846 Kraków Uprising participants
PRZYBRODZ
dowódca oddziału powstańczego pod Gdowem