War graves
in Małopolska
1219020-003
154
14
Mogiła ma kształt kopca o wysokości 3,7 m. Na szczycie kopca znajduje się pomnik, który otaczają kamienne słupy, połączone łańcuchami. Na trzech ścianach postumentu pomnika umieszczone są granitowe tablice z napisami memoratywnymi. Pomnik przedstawia kobietę stojącą pod krzyżem. Kobieta jest alegorią cierpiącej Polski. U jej stóp znajduje się rzeźba orła, wzbijającego się do lotu.

W mogile pochowani są powstańcy z oddziału płk. Suchorzewskiego, który 26 lutego 1846 roku stoczył bitwę pod Gdowem z oddziałem armii austriackiej płk Benedeka. 154 powstańców, poległych w czasie bitwy, pochowano na terenie pastwiska obok cmentarza. W 1906 roku na mogiłach powstańców usypano kopiec i włączono go w obręb cmentarza.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Wawel-Louis, Kronika Rewolucyi Krakowskiej, Kraków 1898, s. 147-148.
Surname Forename Rank Military formation  
ROTTEMUND MICHAŁ 1846 Kraków Uprising participants
SIEDLECKI JÓZEF 1846 Kraków Uprising participants
LOCHER - RITTER FRYDERYK 1846 Kraków Uprising participants
STEFANIDES ALOJZY 1846 Kraków Uprising participants
CZEWSKI MICHAŁ 1846 Kraków Uprising participants
NAJDER ANTONI 1846 Kraków Uprising participants
DROZDOWSKI EDWARD 1846 Kraków Uprising participants
PILCHOWSKI WOJCIECH 1846 Kraków Uprising participants
STRUNA WALENTY 1846 Kraków Uprising participants
MAŁEK WOJCIECH 1846 Kraków Uprising participants
JANISZEWSKI 1846 Kraków Uprising participants
CAMON FRANCISZEK 1846 Kraków Uprising participants
SKAWIŃSKI 1846 Kraków Uprising participants
BOROWIEC ANTONI 1846 Kraków Uprising participants
Forename Surname Rank Military formation Number
1846 Kraków Uprising participants 140