War graves
in Małopolska
26 02 1846
1846 Kraków Uprising participants
uczeń syn zarządcy salin w Wieliczce