Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208040-006
3
3
Mogiła w lastrykowym obramowaniu nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły umieszczona jest lastrykowa stela w kształcie tarczy, flankowana po obu stronach słupkami. W lico steli wmurowana została tablica z wyrytym znakiem Polski Walczącej i napisem: „Podczas patrolu rozpoznawczego zginęli/ z rąk okupanta hitlerowskiego w dniu 1.VIII.1944 r./ żołnierze kompanii „CEDRO” II-go Baonu Armii Krajowej/ Ś.†P./ Chorąży Stanisław Żechowski ps. „KOSTEK” lat 37/ St. sierż. Antoni Szczygłowski ps. „SPRYTNY” lat 29/ St. sierż. Tadeusz Żelaśkiewicz ps. „Milczyński” lat 27/ Cześć ich pamięci”.

1 sierpnia 1944 r. w Książu Wielkim w zasadzce zginęło dwóch żołnierzy niemieckich. W odwecie funkcjonariusze gestapo i żandarmerii niemieckiej rozstrzelali 12 osób, w tym Stanisława Żechowskiego ps. „Kostek”, Antoniego Szczygłowskiego ps. „Sprytny” oraz Tadeusza Żelaśkiewicza ps. „Milczyński” z kompanii „Cedro” 112 Pułku Piechoty Armii Krajowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 125.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 268, 454-455.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 180.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 128.
  • J. Żelaśkiewicz, Na ziemi wielkoksiąskiej. Zarys dziejów konspiracji i walki SZP-ZWZ-AK, Warszawa-Książ Wielki 2003, s. 69, 80-81.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SZCZYGŁOWSKI ANTONI Armia Krajowa
ŻECHOWSKI STANISŁAW SIERŻANT Armia Krajowa
ŻELAŚKIEWICZ TADEUSZ Armia Krajowa