Groby Wojenne
Na terenie małopolski

Kontakt

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego

Oddział Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Adres do korespondencji:
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
wd@malopolska.uw.gov.pl
Siedziba:
Kraków, ul. Kanonicza 24
tel. 12 392 27 11