Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208040-008
1
1
Mogiła ziemna, w betonowym obramowaniu, u wezgłowia betonowy krzyż z prostokątną emaliowaną tablicą z napisem: „IGNACY ZEGAN/ OFIARA TERRORU HITLEROWSKIEGO/ Z 1944 R.”

Pochowany tu Ignacy Zegan zginął z rąk okupanta niemieckiego w 1944 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 215.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 181.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 287.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZEGAN IGNACY