Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-009
4
4
Na mogile znajduje się szeroki nagrobek z czerwonego piaskowca, nakryty dwiema płytami. U wezgłowia mogiły umieszczony jest postument, zwieńczony niewielkim krzyżem z pasyjką. Na postumencie wyryta jest inskrypcja: „WOJCIECH 54 LAT/ MARIA 47 LAT/ SZCZEPAN/ 21 LAT/ LEOKADIA 18 LAT/ ZOSTALI ZABICI PRZEZ UKRAIŃCÓW HITLEROWSKICH/ 24.VII.1944 R./ POKÓJ ICH DUSZOM”.

Pochowano tu cztery osoby z rodziny Benesiów rozstrzelane 24 lipca 1944 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 199.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 158.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BENEŚ LEOKADIA
BENEŚ MARIA
BENEŚ SZCZEPAN
BENEŚ WOJCIECH