Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1212040-001
99
45
Cmentarz jest otoczony drewnianym, sztachetowym płotem. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński. Oprócz tego na cmentarzu znajdują się dwa mniejsze krzyże: prawosławny i łaciński.

Przy cmentarzu znajduje się tablica informacyjna z napisem:
„CMENTARZ WOJENNY Z 1914 r. – „KLUCZE”/ Obiekt miał charakter przyszpitalny, lazaret polowy mieścił się w budynkach pobliskiego tartaku. Grzebano tutaj żołnierzy zmarłych z ran odniesionych w boju na nieodległej linii frontu. Spoczywały tu szczątki 99 poległych – 79 Austriaków i 20 Rosjan. W mogiłach pojedynczych złożono 37 Austriaków i 2 Rosjan, a pozostałych żołnierzy pochowano dwóch osobnych grobach masowych (w jednej 42 Austriaków, a w drugiej 18 Rosjan). Określenia przynależności państwowej należy traktować umownie, ponieważ obie armie były wielonarodowe. Według austriackich źródeł cmentarz nosił numer 17, jego wystrój był prosty i skromny z drewnianymi dębowymi krzyżami. W połowie lat 30-tych ub. wieku cmentarz miał zostać przeniesiony do Olkusza. Tak się jednak z niewiadomych przyczyn nie stało i część z poległych żołnierzy nadal tu spoczywa. Niepełna lista pochowanych żołnierzy, którzy byli pochowani na tym cmentarzu: [nazwiska, przydziały i daty śmierci]/ Groby żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju/ Albert Schweitzer | Jaka tu cisza! – wonie jak na łące;/ Tam za drzewami ginie blas słoneczny - / Patrz, każde drzewo zdaje się modlące/ O spokój wieczny”/ Mieczysław Romanowski/ Uszanuj powagę tego miejsca!”.

Cmentarz pierwotnie był otoczony rowem i ziemnym wałem. W okresie I wojny światowej grzebano tu zmarłych w pobliskim szpitalu polowym. W sumie pochowano 79 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej. W dokumentacji z okresu międzywojennego znajduje się informacja, że szczątki ekshumowano w latach 30-tych. Część zwłok pozostawiono jednak na cmentarzu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204, 17483.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 176.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 124, 130, 166, 209, 375, 385-387, 390.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BABIS LEOPOLD Armia austro-węgierska
BABICZ TEOFIL Armia austro-węgierska
BARANEK [BERANEK] FRANZ Armia austro-węgierska
BARTOSIK ANDREAS Armia austro-węgierska
BEINSTEIN NARZICS Armia austro-węgierska
BUREK GUSTAV Armia austro-węgierska
BUREK KARL Armia austro-węgierska
CHYRČ KASIMIR Armia austro-węgierska
EHLER ALBERT Armia austro-węgierska
GÖBEL RUDOLF Armia austro-węgierska
GREIPL [GREIPEL] HEINRICH Armia austro-węgierska
HANISZKA Armia austro-węgierska
HANKE MAX Armia austro-węgierska
HANZEL VIKTOR Armia austro-węgierska
HEGA GEORG Armia austro-węgierska
JANKE Armia austro-węgierska
SIDZINA [JIDZINA] JOHANN Armia austro-węgierska
KARBUT MICHAEL Armia austro-węgierska
KAUF FRANZ Armia austro-węgierska
KOCIAN JOSEF Armia austro-węgierska
KÖSTLAN ULRICH Armia austro-węgierska
KOUZIL FRANZ Armia austro-węgierska
KOVARIK THOMAS Armia austro-węgierska
KOWRIL [KOURIL] FRANZ Armia austro-węgierska
KRIVINKA FRANZ Armia austro-węgierska
LOSERT RAIMUND Armia austro-węgierska
MACHAT [MACHAL] GUSTAV Armia austro-węgierska
MULEC JOSEF Armia austro-węgierska
MULETZ JOHANN Armia austro-węgierska
NITSCH ANTON Armia austro-węgierska
PAWLIK JOSEF Armia austro-węgierska
PILZ N. Armia austro-węgierska
POKUSZ [POKUSA] MICHAEL Armia austro-węgierska
QUIRSCHTNER JOHANN Armia austro-węgierska
SCHILDER JOSEF Armia austro-węgierska
SCHMIED FRANZ Armia austro-węgierska
SOBADJUCH N. Armia austro-węgierska
SOLKAN WASILI Armia austro-węgierska
STEINDL ALOIS Armia austro-węgierska
SZGRUDLO [SCUDLE, SUCDLO] RUDOLF Armia austro-węgierska
TITKA JOSEF Armia austro-węgierska
WACHEL [WACHEL] FRANZ Armia austro-węgierska
WILKORSZ BOLESŁAW Armia austro-węgierska
ZAWIDEK FABIAN Armia austro-węgierska
KANAJKIN ANTON Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 19
Armia austro-węgierska 35