Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1207080-003
1
1
Grób ziemny oznaczony brzozowym krzyżem.

Genowefa Kroczek ps. „Lotte” w okresie okupacji organizowała pukty sanitarne i szkoliła sanitariuszki dla oddziałów Batalionów Chłopskich. Była również komendantką sekcji sanitarnej oddziału partyzanckiego Ludowej Straży Bezpieczeństwa, dowodzonego przez Wojciecha Dębskiego ps. „Bicz”. Została ostała zastrzelona 14 maja 1945 r. w czasie obławy przez funkcjonariusza UB w miejscowości Młyńczyska lub Kicznia. Zwłoki pochowano na cmentarzu parafialnym w Przyszowej.
  • M. Korkuć, Sabotaż czy kolaboracja? Przyczynek do dyskusji o przenikaniu ludowców do UB, Zeszyty Historyczne WiNu, Nr 32-33, 2010, s. 167-180.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KROCZEK GENOWEFA