Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1204070-002
10
3
Na mogile znajduje się pomnik w formie kamiennego kopca zwieńczonego krzyżem z metalowych rur stylizowanych na pnie z sękami. Na frontowej części pomnika umieszczono dwie tablice memoratywne z napisami:
– „Ś.P./ POLEGŁYM/ ZA OJCZYZNĘ/ W POWSTANIU STYCZNIOWYM/ 1863 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”,
– „1863 – 2013/ „SZLI TAM, GDZIE INNI POSZLI/ ŻOŁNIERZAMI SWOJEJ OJCZYZNY”/ W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego/ Pamiętający Mieszkańcy/ Miasta i Gminy Szczucin”.

Pochowano tu powstańców z oddziału majora Edwarda Dunajewskiego, którzy utonęli podczas przeprawy przez Wisłę lub zmarli z ran po bitwie pod Gacami 20 czerwca 1863 r. Z narażeniem życia pomocy przeprawiającym się powstańcom udzielali chłopi z Maniowa.
  • „Czas”, 1863, Nr 166 z 27 VI, s. 3.
  • Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, F. Kiryk, Z. Ruta (red.), PWN Warszawa-Kraków 1974, s. 275-276.
  • Z. Kolumna, Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu sybieryjskiem i tułactwie ofiar z 1861–1866 roku, cz. II, Kraków 1868 s. 62, 309
  • A. Kunisz, Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990, s. 90.
  • H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 11, 15,21, 83.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 169-170.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZIELIŃSKI JAKUB WOJCIECH PORUCZNIK Powstańcy styczniowi
SYMONOWICZ WOJCIECH Powstańcy styczniowi
ŻELECHOWSKI Powstańcy styczniowi
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Powstańcy styczniowi 7