Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-014
1000
26
Mogiła założona jest na planie prostokąta i otoczona ogrodzeniem z betonowych słupków połączonych łańcuchem. Główny element urządzenia to pomnik w formie zwężającego się ku górze słupa o wysokości 5 m wykonanego z kamiennych bloków, ustawiony w obrębie betonowego obramowania. Na frontowej ścianie pomnika znajdują się dwie tablice z brązu.

Na niżej położonej tablicy umieszczony jest portret Prezydenta Krakowa Stanisława Klimeckiego i napis:

„STANISŁAW KLIMECKI/ PREZYDENT MIASTA KRAKOWA UR. 20 LISTOPADA 1883/ ROZSTRZELANY W TYM MIEJSCU/ PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO/ 11 GRUDNIA 1942 ROKU".

Na drugiej, wyżej położonej tablicy widnieje napis:

„TANTUM SCIMUS, QUANTUM MEMORIA TENEMUS"/ MOGIŁA ZBIOROWA/ ROZSTRZELANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW/ PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ/ ZIDENTYFIKOWANI SPOŚRÓD 1000 OFIAR/ ANDRZEJ HAJDUK, lat 42, ŁYSOKANIE | STANISŁAW GÓRAL, LAT 25, DZIEKANOWICE/ WŁADYSŁAW KRUPA, LAT 34, KRAKÓW/ BOLESŁAW UCHACZ, LAT 17, DZIEKANOWICE/ HENRYK KORDAŚ, LAT 35, KRAKÓW | NN, LAT 50, DZIEKANOWICE/ BRYLSKI, KRAKÓW | MIKOŁAJ CHLIPAŁA, LAT 42, GROBLA/ MAKÓWKA, KRAKÓW | JAN DZIURA, LAT 30, ŚWINIARY/ WŁODZIMIERZ STOKŁOSA,LAT 17, KRAKÓW | MARIAN GORZULA, SIEDLCE/ MIECZYSŁAW STOKŁOSA, LAT 20, KRAKÓW | PIOTR MARCINEK, KSIĄŻNICE/ BRONISŁAW CHOLEWKA, LAT 52, KRAKÓW | STANISŁAW SITKO, LAT 32, KRAKÓW/ KAROL GÓRKA, LAT 52, KRAKÓW | KOZŁOWSKI, KRAKÓW/ JÓZEF MAMRO, LAT 18, BISKUPICE | FRANCISZEK KLUSKA, LAT 28, KRAKÓW/ LEON OBAKIEWICZ, KRAKÓW | EUGENIUSZ LINHART, LAT 31, KRAKÓW/ WOJCIECH BAJER, WIŚNIOWA | JÓZEF KARWAT, LAT 35, KRAKÓW/ ANDRZEJ GOŁĄB, LIPNIK | STANISŁAW GROCHOLA, LAT 55, KRAKÓW/ KOZIE GÓRKI, GRUDZIEŃ 2018/ IN MEMORIAM, GMINA NIEPOŁOMICE/ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI".

W obrębie obramowania otaczającego pomnik ustawione są dwa niskie betonowe krzyże łacińskie oraz granitowa tablica z inskrypcją: „MIEJSCE TO ZBROCZONE/ JEST KRWIĄ OKOŁO 1000 PATRIOTÓW POLSKICH I OBCYCH, WYMORDOWA-/NYCH PRZEZ HITLEROW-/ CÓW W ROKU 1943".
Teren wokół obramowania, dojście do pomnika oraz pas przy ogrodzeniu od wejścia wyłożone są betonowymi płytami.

Według różnych szacunków spoczywają tu szczątki od 400 do 1000 ofiar rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1943. Wśród rozstrzelanych oprócz Polaków przywożonych z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, mieli się znajdować jeńcy sowieccy, francuscy, a także żołnierze włoscy straceni za udział w starciu z załogą obozu w Płaszowie. W 1960 r. odsłonięty został pomnik, w 2007 r. – tablica upamiętniająca Prezydenta Krakowa Stanisława Klimeckiego, a w 2018 r. – tablica z ustalonymi nazwiskami pozostałych ofiar egzekucji.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, UW 989, s. 15 (arkusz „Grobownictwo wojenne z czasów obecnej wojny").
  • H. Noskowicz-Bieroniowa, Ciągle czekają z obiadem, Warszawa 1987, s. 152-158 (Stanisław Klimecki), 106-107 (Stanisław Grochola), 194-195 (Eugeniusz Linhart), 134-135 (Józef Karwat), 93-94 (Karol Górka).
  • T. Czerpak, S. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 60-61.
  • Masowe groby na Koziej Górze, „Dziennik Polski", Nr 53, środa 28 marca 1945 r.
  • J. Wilczur, Niewola i eksterminacja jeńców wojennych - Włochów w niemieckich obozach jenieckich, wrzesień 1943 - maj 1945, Warszawa 1969, s. 103-108.
  • T. Wroński, Egzekucje na terenie woj. krakowskiego w latach okupacji, Warszawa 1974, s. 26
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 72.