Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-015
699
80
Urządzenie mogiły obejmuje obszar ogrodzony kutym metalowym płotem na podmurówce. W jego obrębie znajduje się betonowa stela i pomnik w formie betonowego sarkofagu. Na steli umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z wyrytą menorą i napisem w języku polskim i hebrajskim: „ZBIOROWA MOGIŁA/ LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ/ ROZSTRZELANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW/ W DNIACH 26-27.08.1942". W górną część sarkofagu wmurowana jest tablica z napisem „CZEŚĆ PAMIĘCI MĘCZENNIKOM !/ TU SPOCZYWA PONAD SIEDEMSET OFIAR/ ŻYDOWSKICH ZAMĘCZONYCH I ROZSTRZELANYCH/ PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH 27 SIERPNIA 1942 R. WŚRÓD ZAMORDOWANYCH OFIAR Z KRAKOWA,/ WIELICZKI, DOBCZYC/ GDOWA, MOGIŁY I NIEPOŁOMIC/ ZNAJDUJĄ SIĘ:/ LUNDNER AKIBA | BŁ. P. GUTFREUND CHAIM/ TILLES MOJŻESZ | DR. BAUMFELD ADOLF/ TILLES HELENA | BLUMENFRUCHT PINKUS / LICHT MOJŻESZ | MEHL MARKUS/ LICHT HELENA | MEHL ANNA/ FREYLICH LEON | MEHL MARIA/ FREYLICH GUSTA | MAMES FEIGLA/ WOLF NATAN | FEDER CHUMA/ WOLF SARA | WEISSBERG MOJŻESZ/ BOCHNER SISCHE | KELLER WOLF/ BOCHNER MATILDA | GRÖSSLER IZAK/ MANDEL JÓZEF | MIRISCH JÓZEF/ MANDEL FEIGLA | MIRISCH FRAWEL/ KORNFELD MAJER | SAMUEL IZRAEL/ KORNFELD SALOMEA | SAMUEL TEMA/ HELLER BERTA | BLÜBAUM IZAK/ SZULKIND SZYMON/ BLÜBAUM RACHELA/ WASSERLAUF HELENA | HILFSEIN M. z ŻONĄ/ PERLROTH MARIA | PERLROTH WILHELM". W zachodnią ścianę pomnika wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z inskrypcjami: ROSNER SALO Z RODZINĄ | PEIPER MINDLA/ KLIBANOW REISLA | PEIPER JÓZEF/ WEINBERG MARKUS | PEIPER FAJNI/ CHARAP JAKUB | PEIPER ZOFIA LAT 8 / KLEINBERGER SAMUEL | ASCHNOWITZ ADOLF/ KLEINBERGER BERTA | ASCHNOWITZ JULIA/ SIEGMAN JAKUB | MAJER ABRAHAM/ SIEGMAN FEIGLA | BLÜHBAUM ITA/ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI/ KALFUS GUSTA | GRÜNBAUM FRANIA | GOTTLIEB GIZELA | KALFUS JAKUB | GRÜNBAUM HENRYK LAT 9 | GOTTLIEB ZULA/ KALFUS ABRACHAM | GRÜNBAUM LÖBL | SCHNITZLER BRONISŁAW/ KALFUS CYLA | GRÜNBAUM CHAIM | KLEINBERGER NATAN/ GROSS KAROLA | GRÜNBAUM BRONIA | ASCHNOWITZ MAURYCY / SALOMON HIRSCH | GRÜNBAUM HALINA | PINKAS PLATTNER/ DR. BERNARD SALOMON | HOLENDROWA SYMEL | MALAMUTCH RÓŻA/ HELENA MARKUS | FROMOWICZ SALOMON | FROMOWICZ AMALIA/ POMNIK POSTAWIŁ GRÜNBAUM MOZES/ PRZEWODNICZĄCY ŻYD. KONGREGACJI WYZNANIOWEJ W NIEPOŁOMICACH". W południową ścianę pomnika wmurowana jest mniejsza tablica z napisem: „ TU SPOCZYWAJĄ NASI KOCHANI RODZICE/ SALOMON I AMALIA/ FROMOWICZOWIE z BIELSKA/ PAMIĘĆ O WAS BĘDZIE DLA NAS WIECZNA/ SYNOWIE".


Obszar otaczający mogiłę otoczony jest drewnianymi słupkami połączonymi sznurem. Dojścia do mogiły są utwardzone. Od strony północnej i południowej znajdują się dwie tablice informacyjnej z napisem w języku hebrajskim i polskim: „ZBIOROWA MOGIŁA/ LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ/ rozstrzelanej przez hitlerowców/ w dniach 26-27.08.1942 r./ Niemcy zamordowali wtedy/ około 700 Żydów z Krakowa/ i sąsiednich miejscowości./ Wśród ofiar był cały personel/ szpitala żydowskiego z Wieliczki./ W miejscu egzekucji, na początku lat sześćdziesiątych postawiono pomnik, który uległ zniszczeniu. Kolejny pomnik wykonano w końcu lat dziewięćdziesiątych, ponownie zniszczony odtworzono w 2021 r. wraz z nowym zagospodarowaniem całego miejsca pamięci".

W sierpniu 1942 r. w tym miejscu okupant niemiecki dokonał masowej egzekucji ok. 700 Żydów przywiezionych z Wieliczki. Zwłoki zakopano na miejscu. W 1948 r. wzniesiony został przez Przewodniczącego Żydowskiej Kongregacji w Niepołomicach Mosesa Grünbauma betonowy pomnik z granitowymi tablicami zawierającymi nazwiska pochowanych. Na bocznych ścianach pomnika znajdowały się również tablice z ciemnego granitu fundowane przez rodziny pomordowanych.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 72.