Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214050-013
5
5
Mogiła ziemna nieoznaczona, oddalona o ok. 8,6 m od południowej elewacji ryzalitu wschodniej części kaplicy po lewej stronie alejki prowadzącej do groty Matki Bożej.

Po bitwie pod Czernichowem i Wąsowem do Proszowic trafiła grupa rannych powstańców z oddziału płk. Aleksandra „Tetery" Taniewskiego. W dniu bitwy 15 sierpnia 1863 r., w pobliżu apteki w Proszowicach zmarł z ran Władysław Kozłowski, a pięciu powstańców zmarło w dniach 18-21 sierpnia w lazarecie urządzonym na terenie folwarku Zagrody należącego do Romualda Gostkowskiego, głównego fundatora odbudowy kaplicy św. Trójcy w Proszowicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1236/0/-/51 (Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Proszowice za rok 1863)
  • Wojciech Nowiński, Rok 1863 w Proszowskiem (za https://schronyproszowice.pl/rok-1863-w-proszowskiem/ , zapis z 3 kwietnia 2023 r.)
  • „Gazeta Narodowa", R. 2, Nr 183 (19 września 1863 r.), s. 2.
  • H. Mościcki, Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863, Warszawa 1929,s 274, fot. nr 231.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KOZŁOWSKI ADAM Powstańcy styczniowi
MADARAS JÓZEF Powstańcy styczniowi
SZKLARCZYK BERNARD Powstańcy styczniowi
WERBAND JAN Powstańcy styczniowi
SZWIGIER FRANCISZEK Powstańcy styczniowi