Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1261020-003
11
0
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 11