Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216150-016
1
1
Na mogile nagrobek z ciemno szarego granitu z umieszczonym na tumbie wyobrażeniem rewersu Krzyża Walecznych i attyką z wyrytym krzyżem łacińskim i napisem: „ŚP./ STANISŁAW JAN/ SCHAEFFER/ KAPITAN W P/ V DYON TAB Z BOCHNI/ UR. 25 IX 1896/ ZGINĄŁ W OBRONIE OJCZYZNY/ DN. 6 IX 1939/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”. Na attyce umieszczony jest owalny medalion ze zdjęciem oficera w mundurze.

Kapitan 5 Dywizjonu Taborów Stanisław Jan Aleksander Schaeffer zginął 6 września 1939 r. w miejscowości Rudno k. Ilkowic. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bobrownikach Wielkich.

Na terenie cmentarza pochowanych zostało jeszcze dwóch żołnierzy Wojska Polskiego poległych 7 września 1939 r.: Stefan Bardziński i Piotr Harasymczuk.
  • Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, karty poległych.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1. Żołnierze września, N–Z, Pruszków 1995, s. 143.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, Warszawa 1988, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 736.
  • K. Stepan, R. Rybka, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 277, 832.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SCHAEFFER STANISŁAW JAN ALEKSANDER KAPITAN Wojsko Polskie