Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-028
600
0
Trzy podłużne zagłębienia w ziemi na terenie lasu Chodówki o długości 50, 45 i 27 m. usytuowane obok siebie na osi północ-południe. Po ich południowej stronie ustawione są trzy drewniane macewy z wyrytą gwiazdą Dawida, literami hebrajskimi i napisem: „Tu spoczywają/ Błogosławionej pamięci/ Żydzi/ Zamordowani w czasach/ Zagłady".

Na terenie lasu Chodówki niemiecki okupant przeprowadzał zbiorowe egzekucje ludności żydowskiej. W sierpniu 1942 r. rozstrzelano tu według różnych szacunków od 58 do100 Żydów spędzonych od strony Charsznicy. Druga akcja eksterminacyjna miała miejsce 18 listopada 1942 r., kiedy przywieziono dużą liczbę Żydów z getta miechowskiego i okolicy. Według różnych szacunków miało wtedy zginąć od 600 do 1000 ofiar. W latach 60-tych egzekucję upamiętniono głazem pamiątkowym ustawionym w polu w odległości 400 m. na północny wschód mogił.

Ok. 2011 r. głaz został przeniesiony na plac przy rozwidleniu dróg w kierunku Zagórzyc, Miechowa i Charsznicy. W 2017 r. po przebadaniu podłużnych zapadlisk w lesie Chodówki georadarem, Fundacja Zapomniane ustawiła po ich południowej stronie drewniane macewy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 3.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 44, 317-318.
  • Żydowski Instytut Historyczny, sygn. 301/1739 (relacje Jakuba Bochnera z 1946 r.).
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
600