Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1218090-006
0
0
Mogiła ziemna z betonowym obmurowaniem. Pośrodku mogiły niewielki kamienny krzyż z tabliczką pamiątkową.
Pochowano tu nieustalona liczbę żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.