Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-004
1
1
Mogiła ziemna z białym, metalowym krzyżem z figurą Chrystusa, położona na cmentarzu przy parafii rzymsko - katolickiej w Królówce. Na krzyżu znajduje się metalowa tabliczka z napisem:
„Ś. † P. / Wiktor BACZKOWSKI/ ps. „KAIM”/ dow. plutonu dywersyjnego B CH/ ur. 1909 r. zginął 26.V.1944 r./ w potyczce z Niemcami/ POKÓJ JEGO DUSZY”.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 741.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BACZKOWSKI WIKTOR Bataliony Chłopskie