Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-008
37
0
Kwatera założona jest na planie dwóch przesuniętych względem siebie prostokątów, pierwotnie ogrodzona kamiennym murem, obecnie połączonymi prętami metalowymi słupkami. Z pierwotnego wystroju zachowały się jeden żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński i pozostałości drugiego. Na ziemnych grobach umieszczone są krzyże drewnianych listew i metalowych rur.

Kwatera jest gęsto obsadzona tujami, a pierwotny układ grobów nieczytelny. W jej obrębie znajdują się dwa nagrobki żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stracili życie w okresie powojennym (1947 i 1954 r.).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 242, 367, 1333-1336,
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, 157-158.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 339.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 83-84.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1
Armia rosyjska 36