Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-001
43
40
Cmentarz położony jest na wzgórzu, przy kapliczce z 1812 r. Zbudowany jest na planie ośmioboku i otoczony betonowym murem. Od zachodu wejście do cmentarza było zamknięte jednoskrzydłową furtką. Kapliczka znajduje się w północnej części cmentarza. Na przeciwległym końcu cmentarza stoi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest symetryczny.

Na cmentarzu znajdowały się dwa rodzaje nagrobków w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży z okrągłą tarcza na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży żeliwnych z datą „1915”.
 
Znajduje się tutaj 10 grobów pojedynczych, 12 rzędowych i 1 zbiorowy. Pochowano tu 32 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 10 z armii niemieckiej. Spośród 42 spoczywających tu osób, nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (projekt z wizualizacją), GW 61, GW 62 (zdjęcia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 505.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NEUMANN GEORG MUSKIETER Armia niemiecka
JAGOW MAX OFFIZIER-STELLVERTRETER Armia niemiecka
KLAUSEWITZ FRIEDRIECH MUSKIETER Armia niemiecka
KIRCHNER ARTUR UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
NEUMANN WILLIBALD LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITKOWSKI FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUHAN IGNAZ HAUPTMANN Armia austro-węgierska
NAGLIK JAKOB LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUFEK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANGE EMIL LANDSTURM INFANTERIST Armia niemiecka
SMIERCIAK JOAHNN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLAHA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZENSKI JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
GABRYS FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZDUN JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMASZEK FRANZ RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
WEINREB JUDA RESERVIST OBERFAHRENDEKANONIER Armia austro-węgierska
GROSSSCHÄDL OTTO UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
FUCHS MARTIN JÄGER Armia austro-węgierska
FLADERHOFER FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
KRECKWITZ WALTER MUSKIETER Armia niemiecka
SCHULZ OTTO MUSKIETER Armia niemiecka
WANGEREN (WANGERIN) ALBERT MUSKIETER Armia niemiecka
PROBST ALBERT KRIEGS-FREIWILLIGER Armia niemiecka
KÖNIG GUSTAW GEFREITER Armia niemiecka
SÖSEL ANTON Armia austro-węgierska
KARDASZ MICHAEL KORPORAL Armia austro-węgierska
FRAMASZEK STANISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
DEJMALIK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
SERAFIN JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIKULEC LADISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
POBIEGLO JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
STRUGALA ANTON LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOGDANOWICZ ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTOPKA STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANGEL ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MODERJAN ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
CZOLTER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
LINDSCHINGER JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
IWANOWICZ Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1
Armia austro-węgierska 2