Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205060-003
154
0
Cmentarz budowany jest na planie prostokąta i otoczony od frontu kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem, a z pozostałych stron – murem kamiennym z betonową nakrywą. Wejście znajduję się od strony wschodniej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy i zamykane dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami z motywem krzyża.

Główny element cmentarza stanowi stanowi usytuowana w linii zachodniego ogrodzenia, zakończona trójkątnie i zwieńczona masywnym krzyżem lotaryńskim ściana pomnikowa, w którą wmurowana została tablica z napisem:
„HIER RUHEN/ 154 RUSSISCHE KRIEGER/ GEFALLEN IM JAHRE 1915".

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie trzech krzyży lotaryńskich z płaskownika umieszczonych na trójsegmentowej podstawie. Na jej podwyższonej części umieszczone są emaliowane tabliczki nagrobne. Pojedynczym wyższym krzyżem lotaryńskim oznaczony jest znajdujący się na środku alejki grób oficera.
 
W 15 grobach zbiorowych i 3 pojedynczych pochowano 154 żołnierzy armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 465-499 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 111.
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954/6 (fotografia).
  • A. Bogunia-Paczyński, Wadowiczanie na Pustkach, "Wadoviana", Nr 10, 2006, s. 129-132.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 192.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 579-580.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113-114.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 183.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
KAPITAN Armia rosyjska 1
Armia rosyjska 153