Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-006
136
36
Cmentarz założony jest na planie krzyża i otoczony niskim murem szańcowym z nieociosanych kamieni. Znajdujące się od południa wejście pierwotnie zamknięte było jednoskrzydłową drewnianą furtką. Na wprost wejścia w północnej części ogrodzenia znajduje się zwieńczony krzyżem zrekonstruowanym w 2016 r. kamienna piramida, głaz z napisem:

„DIES IST DAS HEIL DAS DIESER KRIEG
UNS BOT AUS TAUSEND UNGEAHNTEN QUELLEN STIEGEN
UNS KRÄFTE AUF IN AUGENBLICK DER NOT
LASST DIE BEWÄHRTEN NIMMER MEHR VERSIEGEN
UND WELTEN FRÜHLING BLÜHT AUS UNSEREM TOD”.

Na szczycie piramidy ustawiony jest wysoki drewniany krzyż o ramionach i szczycie nakrytych gontowym daszkiem i dolnej belce złożonej z pięciu segmentów o różnych wymiarach.

U wezgłowi mogił znajdują się drewniane krzyże belkowe łacińskie i lotaryńskie z daszkami na krawędziach ramion. Na krzyżach umieszczone są emaliowane prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się 28 grobów pojedynczych, 6 rzędowych i 4 zbiorowe. Pochowano tu 60 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 76 rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 100 poległych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1251-1312, 1369 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 31. (fotografia - stan pierwotny).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 355-357.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123-124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KRATOCHWIL JOSEF FÄHNRICH Armia austro-węgierska
BRUSCH KARL OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
AFFAGARY FÜRGHI INFANTERIST Armia rosyjska
PRIMORANO MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TICA IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRKOVIC IWAN GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
ŠEREMET MATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADANOVIĆ MILA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MISIĆ IVO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MILIĆ BOŻO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADANOWIĆ TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SARAVANJA TOMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VASIĆ SIMO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANGE FRANZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POKORNY ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUCHELT FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SUCHY ISTVAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIELENDA ADALBERT JÄGER Armia austro-węgierska
SEMLANICH PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
PEHAČEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHNEIDER HEINRICH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MAZAČ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HRANDA WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SAUHE GUSTAV SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CERNÝ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEZDARA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BIEGEL GUSTAV SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FIODOROW JOSEF INFANTERIST Armia rosyjska
BENEŠ EMANUEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WANDER RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLINGER ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEUMANN FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DVOŘAK ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KŘIVOHLÁVEK JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KUNERT GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 27
Armia rosyjska 73