Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-003
131
19
Cmentarz znajduje się na północnym zboczu Ostrej Góry. Zbudowany jest na planie dziesięcioboku i otoczony od północnej strony niskim murem z piaskowca, a na pozostałych odcinkach drutem kolczastym. Obszar cmentarza podzielony jest na dwa tarasy. Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż łaciński.  Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są żeliwnymi krzyżami łacińskimi z datą 1915 oraz mniejszymi żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi z motywem wieńca dębowego na betonowych cokołach.
 
W 19 grobach zbiorowych i 12 pojedynczych pochowano 50 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 81 z rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 389-390.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 152.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 80.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KLIER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEINBACH VINZENZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FLIEGER JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KAUFMANN WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIEGNER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIMMER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
ROTMEIER [ROTMAIER] FERDINAND EMANUEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUTTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRAUN JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUČERA KARL FÄHNRICH Armia austro-węgierska
PITTNER LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOPEC JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CISON FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SAFRANOW PAWEL Armia rosyjska
SPYRINA BORIS IWAN Armia rosyjska
KOROWAJEW ALEKSIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
PRAKUDIN FIODOR Armia rosyjska
DIAKOW KUZMA Armia rosyjska
WOROZEJKIN NIKOLAJ Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 37
Armia rosyjska 75