Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-004
377
29
Cmentarz znajduje się przy cerkwi. Założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Od frontu ogrodzony jest parą drewnianych bali, a z pozostałych stron drewnianym sztachetowym płotem. Wejście, do którego prowadzą kamienne schody, znajduje się od północnego zachodu między dwoma słupkami, nakrytymi gontowym daszkiem i zwieńczonymi greckimi krzyżami z kamienia. Zamknięte jest drewnianą dwuskrzydłową furtką. Na wprost wejścia w przedniej części na kamiennym cokole umieszczony jest wysoki drewniany krzyż z belek z dwuspadowym daszkiem. Na frontowej ścianie cokołu znajduje się tablica z napisem w języku niemieckim:
 
„WIR WAREN FRUCHT NUN SIND WIR SAAT GEWORBEN
ZUM TAUSEND FALTIGEM BLÜHN”
 
Mogiły mają układ rzędowy. Oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi z dwuspadowym daszkiem.
 
W 7 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 62 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 315 z armii rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 348 osób.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 343-344.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 42.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
JARH MARTIN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STEFANIENKO MIRON INFANTERIST Armia rosyjska
SZCZYNIEWSKI LEUTNANT Armia rosyjska
ZMANČIČ V.KERVIŠEK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAUSBAUM OTTO Armia austro-węgierska
PRELEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROIKO FRANZ ROBERT LANDSTURMMANN GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
KOVAČIČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TERASCH LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLADNIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEMEC ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ČEPUŠ MATTHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUČNIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ABRAM ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
IVNIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PODLEGAR ZLATKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEPIŠNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CENCELJ GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VRÁNA IGNATZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
VIRANT FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PODRIŽNIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWEIGER JOHANN INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
CIUK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKUHALA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PREAC ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ČECOVNIK ALOIS L. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
IWANOWICZ IWAN LEUTNANT Armia rosyjska
BESSARABOW PIOTR ANDREJEW FEUERWERKER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 37
Armia rosyjska 311