Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-013
83
66
Cmentarz znajduje się na końcu wsi, przy starym cmentarzu parafialnym. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony od wschodu murem betonowym, a z pozostałych stron drewnianym płotem z drewnianych sztachet i betonowych słupów na podmurówce. W północnej części ogrodzenia znajduje się ściana pomnikowa z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Przed nią w obramowanej kamieniami kwaterze ustawiony jest wysoki drewniany krzyż nakryty półkolistym, blaszanym daszkiem. Mogiły mają układ rzędowy i symetryczny. Groby oznaczone są: krzyżami łacińskimi ze stalowych płaskich prętów, krzyżami lotaryńskimi z żelaznych prętów oraz kamiennymi stelami z wyrytą inskrypcją.
 
W 13 grobach zbiorowych i 40 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 17.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 263.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 391-392
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s..153.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
FRANKOLA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ANDREJS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DITĚ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALT HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOSNER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
POSPIŠIL JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
SPOLEČNY KROPADL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRYCHTA JOHANN RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
VESELY WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTTWALD GOTTLIEB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEINE JOHANN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NACHWALT IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HDRLIČKA ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOFFMAN KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
VESELY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNDRAT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RISZAK PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÜNTNER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PEIL WENZEL FEUERWERKER Armia austro-węgierska
SAMEK INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAHN ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PICKO JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLADEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RÖSEL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VESELY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HIKSTED WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ONTL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BROSNYAK MICHAEL RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIOŁ LADISLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NECHANICKY JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŽOČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ANDRYSZYCZYN MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
KOSLENKOW PAWLOW INFANTERIST Armia rosyjska
KOSLOW [KOZŁOW AZANOW] IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
POTIOMKIJ WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
PITAŠ NORBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖHM WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLIK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZWABL LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWARHA [SCHWARKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
STÉPANEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRABEC JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRUHLICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ANTENGRUBER JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
STERN PINKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DVOŘAČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
REIMANN BRUNO INFANTERIST Armia austro-węgierska
HIMMELFREUNDPOINTNER STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALIČ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ČERNY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLANEK WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOLLE JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUMMA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARKS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FISCHER VIKTOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
FALLUCZ VACLAW INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIMMER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZARUBA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EHRLICH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRAZDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVARNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHYLIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAGA LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAUL JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 4
Armia austro-węgierska 13