Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205030-003
52
52
Obiekt znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Założony jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów połączonych żelaznymi sztachetami. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia: pierwsze – od strony drogi, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami z motywem krzyża, drugie – od strony cmentarza parafialnego, zamknięte jednoskrzydłową, żelazną furtką. Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żeliwnych krzyży umieszczonych na cokołach.
 
W 4 grobach zbiorowych i 42 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ECKE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZÁBO PÁL SAPPEUR Armia austro-węgierska
SZKIBA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZÓ KÁLMÁN HONVED Armia austro-węgierska
MRAZ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BARKACS PÁL HONVED Armia austro-węgierska
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Armia austro-węgierska
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HANK JAKAB HONVED Armia austro-węgierska
MIKLE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
VERES GUSZTÁV HONVED Armia austro-węgierska
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
HUDAK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
GOMBOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MITTER GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DIBALA PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Armia austro-węgierska
MARKULIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LEBESLO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PALINT GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MUZSAY GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
TÓTIN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
POLINA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
PALECSEK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
NOVAK ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
GALANTA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
LIEB IMRE LEUTNANT Armia austro-węgierska
BELEJ ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
NOVAK PETER KANONIER Armia austro-węgierska
CSESTA ANTAN HONVED Armia austro-węgierska
EGY NATDU HONVED Armia austro-węgierska
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Armia austro-węgierska
NAGY LAJOS HONVED Armia austro-węgierska