Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201070-002
51
8
Cmentarz położony jest na wschód od przysiółka Radziejów, na skraju lasu. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów połączonych żelaznymi rurami. Znajdujące się od strony południowej wejście zamknięte jest łańcuchem. Głównym elementem cmentarza jest betonowy krzyż łaciński na wysokim postumencie, umieszczony przy tylnym ogrodzeniu, na wprost wejścia do cmentarza. Po jego frontowej stronie znajduje się żeliwny ażurowy krzyż z motywem miecza. Na skrzyżowaniu ramion krzyża osadzony jest krzyż maltański z datą 1914 i wieńcem. Ten sam motyw umieszczony jest również na dwóch narożnych słupach znajdujących się od północnej strony cmentarza. Groby rozmieszczone są równolegle do północnego ogrodzenia. Nagrobki mają kształt krzyży łacińskich wykonanych z żelaznych prętów i umieszczonych na betonowych postumentach.
 
W dwóch mogiłach pochowano 51 żołnierzy armii austro-węgierskiej, z których zidentyfikowano 8.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 369.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 172.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 343.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 89-90
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GAWLIŃSKI JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MADURA ADALBERT ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WEISS ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZURAWSKI FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŁODZIEJ LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WECHSBERG SIEGFRIED OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
ANTL EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 43