Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1211090-021
22
22
Kwatera założona jest na planie podłużnego prostokąta i wydzielona od reszty cmentarza obramowaniem. W środkowej części znajduje się pomnik z dwóch kamiennych głazów, podtrzymujących metalową rzeźbę orła w koronie. Do głazów przymocowana jest tablica memoratywna z napisem: „POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ OFIAROM TERRORU HITLEROWSKIEGO W LATACH 1939-1945”. Pod napisem, w trzech kolumnach znajdują się informacje o  poległych. Znajdują się tu 22 mogiły pojedyncze. U wezgłowia każdej z nich stoi krzyż z tablicą memoratywną.
 Pochowano tu 22 ofiary terroru hitlerowskiego z lat 1943-1944.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 474.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 129-130.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KURAŚ JÓZEF OSOBA CYWILNA
KURAŚ ELŻBIETA OSOBA CYWILNA
KURAŚ ZBIGNIEW OSOBA CYWILNA
WAKSMUNDZKI WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA partyzanci
SRAL JAN partyzanci
NIEMIEC JÓZEF partyzanci
GARBACZ JAN partyzanci
DŁUBACZ FRANCISZEK partyzanci
WAKSMUNDZKI JAN OSOBA CYWILNA
SRAL JÓZEF partyzanci
REJCZAK JÓZEF OSOBA CYWILNA
CYRWUS FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
CYRWUS ELŻBIETA OSOBA CYWILNA
WAKSMUNDZKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
WAKSMUNDZKA KATARZYNA OSOBA CYWILNA
WAKSMUNDZKI JAN OSOBA CYWILNA
WAKSMUNDZKI JAN OSOBA CYWILNA
GARBACZ MICHAŁ OSOBA CYWILNA
SIUTY FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
BEM WŁADYSŁAW partyzanci
SRAL FRANCISZEK partyzanci
BARANIAK JAKUB OSOBA CYWILNA