Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1207020-001
42
33
Kwatera założona jest na planie kwadratu w narożniku cmentarza parafialnego i ogrodzona pełnym murem kamiennym. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z żelaznych prętów z motywem stylizowanego krzyża. W linii ogrodzenia północnego i wschodniego, umieszczony jest betonowy krzyż z nałożonym na lico, żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. Pod krzyżem, znajdującym się na wprost wejścia, wmurowana jest tablica memoratywna z napisem w języku niemieckim: „UNS KAM DER FRIEDE/ EILIGER ALS EUCH”. W linii północnego ogrodzenia umieszczony jest betonowy krzyż, z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem lotaryńskim z motywem liścia lipy. Przy bocznych częściach ogrodzenia, poniżej betonowych krzyży umieszczone są kamienne ławy. 
W centralnym punkcie kwatery znajduje się grób legionisty z 1914 r. Jest to obramowana mogiła, nakryta betonową lub kamienną płytą. U wezgłowia mogiły znajduje kwadratowa stela zwieńczona metalowym krzyżem z trójkątnymi wcięciami na końcach ramion. Pozostałe mogiły z I wojny światowej usytuowane w narożnikach kwatery. Umieszczone są na nich nagrobki w formie:
–steli zakończonych trójkątnie z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– steli o ściętych narożach, zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
–steli, zakończonych trójkątnie z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem lotaryńskim,
– steli zakończonych łukiem w „ośli grzbiet” z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem lotaryńskim,
– steli zakończonych trójkątnie z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 
Na nagrobkach z I wojny światowej umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
W obrębie kwatery znajdują się dwa nagrobki żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w formie obramowanych mogił ziemnych, z krzyżem łacińskim u wezgłowia, przed którym umieszczona jest kamienna płyta napisem oraz metalowym emblematem przedstawiającym Order Krzyża Grunwaldu.
 
W kwaterze pochowano 33 żołnierzy poległych lub zmarłych w czasie I wojny światowej z Legionów Polskich, armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej oraz 8-9 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. oraz jednego żołnierza armii niemieckiej z II wojny światowej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 407.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 293-294.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 372.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 137-138.
  • K. Garduła, L. Ogórek, Śladami I wojny światowej. Między Rabą a Dunajcem, Kraków 1989, s. 109-110.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1 Pruszków 1993, s. (A-M), 177, (N-Z) 43, 266.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
JACKL [KLERNST] EMIL [JACK] LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEWANDOWSKI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KINELL JÁNOS HUSAR Armia austro-węgierska
HOŠEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHNEIDER KARL JÄGER Armia austro-węgierska
WIMMER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
LONER WENZEL LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEBER ADOLFF LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASTNER EMIL KRIEGS-FREIWILLIGER Armia niemiecka
STREMME KARL MUSKIETER Armia niemiecka
LBRECHT ANTON UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
ANDREJEWICZ TROFIM INFANTERIST Armia rosyjska
AWKSENTEWICZ ALEKSANDER INFANTERIST Armia rosyjska, Armia austro-węgierska
KUCZORUK NIKOLAUS LEONTEWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
BOHDANIEC IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
ROMANIENKO TIMOLTIEWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
ALESEJEW INFANTERIST Armia rosyjska
SERGIJ ICASZYN [JEASZYN] INFANTERIST Armia rosyjska
HERBST JOSEF HUSAR Armia austro-węgierska
MÉDGYESI JÓZSEF HONVED HUSAR Armia austro-węgierska
BOREK BOLESŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
BUCZYŃSKI EUGENIUSZ KAPRAL Legiony Polskie
POTOCZNY JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUBCZAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANEK GEORG Armia austro-węgierska
BOJCZUK NIKOLAUS KANONIER Armia austro-węgierska
SZEPULAK JAKOB LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
STAREK WENZEL ERSATZ RESERVIST SANITÄTS-SOLDAT Armia austro-węgierska
WASILEWSKI NIKODEM SZEREGOWY Wojsko Polskie
DUDEK [DUDEĆ] STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SKUPIEŃ FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZCZERBOWSKI KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
PACEK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 2
Armia rosyjska 1
Armia rosyjska 1
Armia rosyjska 1
Wojsko Polskie 3
Armia niemiecka 1