Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219010-001
3
3
Mogiła ziemna z lastrykowym obramowaniem, przykryta płytą nagrobną. Na tablicy pamiątkowej znajduje się tablica epitafijna oraz zdjęcia pochowanych.

Bracia Waśniowscy zostali rozstrzelani przez hitlerowców w Trąbkach 10 grudnia 1943 roku za przynależność do ruchu oporu. Początkowo pochowani byli na miejscu zbrodni, po wojnie ich ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Biskupicach.
  • K. Leszczyński., Eksterminacja ludności na ziemiach polskich, w: "Biuletyn Głównej Komisji badania Zbrodni Hitlerowskich", T. 9, s. 127.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WAŚNIOWSKI JÓZEF OSOBA CYWILNA
WAŚNIOWSKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
WAŚNIOWSKI ANTONI OSOBA CYWILNA