Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219010-005
1
0
Kamienna płyta z inskrypcją: "NIEZNANEMU RODAKOWI ZAMORDOWANEMU WE WRZEŚNIU 1944 ROKU W OCHMANOWIE. SPOŁECZEŃSTWO BODZANOWA W 25-lecie PRL".

Spoczywa tutaj nieznany Polak zastrzelony we wrześniu 1944 roku, prawdopodobnie przez policję granatową z Wieliczki. 
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
OSOBA CYWILNA 1