Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1262010-027
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia lastrykowy krzyż z metalowym medalionem przedstawiającym wizerunek głowy Chrystusa oraz lastrykowa stela z tablicą memoratywną z napisem: „Ś.†P./ ANTONI GRYZINA-LASEK/ ŻYŁ LAT 46/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ BOHATERA W CELI/ WIĘZIENNEJ W DNIU 19 I 1941/ TEMU KTÓRY ŻYŁ DLA NIEJ/ I DLA NIEJ UMIAŁ ZGINĄĆ/ WIERNA ŻONA CÓRKA I SYNOWIE”.
 
Major Antoni Gryzina-Lasek był komendantem Podokręgu Górskiego Związku Czynu Zbrojnego z siedzibą w Nowym Sączu. Zginął w więzieniu po aresztowaniu przez Gestapo w styczniu 1941 r.
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998, s. 92-93.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GRYZINA-LASEK ANTONI MAJOR Inne