Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1202010-003
56
21
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z betonowych bloków, które pierwotnie były połączone parami żelaznych rur. Znajdujące się od strony zachodniej wejście, zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych rur. Główny element cmentarza stanowi trójstopniowy postument z betonowych bloków, zwieńczony drewnianym krzyżem łacińskim. Pierwszy stopień postumentu ma formę ostrosłupa o kwadratowej podstawie, drugi i trzeci – graniastosłupa o podstawie ośmiokątnej. Na frontowej ścianie pomnika umieszczona jest kamienna tablica z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem w języku niemieckim: „1914-1915/ ELOSCHEN SIND/ UNSERE NAMEN./ ABER UNSERE TATEN LEUCHTEN.”
 
Na cmentarzu znajdują się cztery nagrobki w formie zakończonych dwuspadowo i nakrytych dachówką ścian z prześwitami, w których umieszczone są równoramienne drewniane krzyże. W dolnej części nagrobków zamontowane są emaliowane tablice memoratywne z informacjami o pochowanych.
 
W czterech grobach zbiorowych pochowano tu 26 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 30 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 334.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 26-27.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 300-301.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 31-32.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
DISERTARI FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
REINER KOSMAS JÄGER Armia austro-węgierska
DELPERG TOBIAS JÄGER Armia austro-węgierska
KRÖHS JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
DZIEDZIC MARTIN JÄGER Armia austro-węgierska
BRUGGER ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
ENDSTRASSER [HARDENSTRASSER] LEON [LEONHARD] JÄGER Armia austro-węgierska
WENZEL REINHOLD JÄGER Armia austro-węgierska
HIULINGER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHRANZ JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
VITTEK ENGELBERT JÄGER Armia austro-węgierska
ARNOLD MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIRHOFER ENGELBERT JÄGER Armia austro-węgierska
GOTTARDI GIACOMO BASILIO INFANTERIST Armia austro-węgierska
LETTENBIHLER JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
PROMOK RUPERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
ÖHLINGER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WINKLER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANG JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
VIESERROW WASIL Armia rosyjska
TANNBERG KARL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 7
Armia rosyjska 28