Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219020-001
52
0
Obiekt położony jest wśród pól na wzgórzu Cichawa - Szczytniki, obok drogi Niegowić - Szczytniki. Zbudowany został na miejscu dawnego cmentarza. Nekropolia, założona na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 12 m na 13 m, jest zamknięta metalowym ażurowym ogrodzeniem. Na wprost wejścia znajduje się pomnik z wysokim betonowym krzyżem. Po jego obydwu stronach znajdują się dwa ażurowe krzyże żeliwne: łaciński i prawosławny. W obrębie cmentarza zachowały się trzy rosyjskie i dwa austro - węgierskie krzyże grobowe z kutego metalu oraz żeliwna podstawa krzyża ozdobiona motywem planety. Poza obrębem ogrodzenia, przy wschodnich narożnikach,  ustawione są betonowe słupki graniczne z literami HV.
Na cmentarzu spoczywa 44 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej oraz 8 żołnierzy armii austro – węgierskiej. Wszyscy polegli w listopadzie i grudniu 1914 roku.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 197.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 44
Armia austro-węgierska 8